– Staten Norge i krig mot islam

I bønnestund: antikrigsdemonstrantene utenfor Stortinget startet sin markering med å be.
Foto: Aon R. Naqvi
Kun 37 stykker var med på demonstrasjonen utenfor Stortinget mot Norges deltagelse i krigen i Afghanistan. Flere av appellantene mente Norge øyeblikkelig må trekke seg ut av "krigen mot terror" for sin egen sikkerhet.
0Shares

Utrops utsendte medarbeidere kunne registere mer presse, politifolk og nøytrale tilskuere enn folk som var med på å demonstrere, da arragementet ble avholdt i fredelige former på Stortinget i dag.

Demonstrasjonen startet en halv time forsinket med at en liten gutt sang bønnerop, mens et tjuetall demonstranter svarte «Allah akbar» (Gud er stor). Etter at barnet var ferdig med bønneropene ropte noen av demonstrantene slagord mot det de kalte for Norges krigføring i muslimske land som Irak, Libya og Afghansitan.

Angriper det muslimske fellesskapet
En av appellantene mente Norge var i ideologisk krigføring med den muslimske verden.
– Vi står her for å vise støtte med våre muslimske brødre og søstre, hvor enn de er. Vi ser i dag at vi blir angrepet daglig fra alle kanter. Den fysiske krigen har ennå ikke kommet til våre dører, men den ideologiske krigen mot islam og muslimer er i full gang. Vi ser at de som angriper islam og profeten gjemmer seg bak ord som ytringsfrihet, men når en muslim skal støtte sine egne så blir man omtalt som islamist og ekstremist.

– Trekk dere ut!
I over ti år Norge vært med på tortur, drap og voldtekt, mente appellanten. 
– Nå er det på tide at man øyeblikkelig trekker seg ut av Afghanistan og andre muslimske land. Norske soldater har ingenting der å gjøre, for dette er ikke Norges krig, avrundet han til slagord og bifall fra sine meddemostranter.

“Krigsprofittøren” Norge

En annen av appellantene, som kom til Norge som flyktning fra Tsjetsjenia, gav uttrykk for at han ikke ville demonstrere, men komme med et budskap om at Norge ikke lenger må godta å bli en håndlanger for stormaktenes utenrikspolitikk.
– Siden annen verdenskrig har USA, landet som kaller seg demokratiets flaggbærer, drevet et 70-talls kriger og drept flere millioner mennesker i hele verden. Flere hundretusener irakere er drept av den demokratiske Vesten, og flere millioner drept før krigen som følge av handelsboikotten.
Norge er også delvis medskyldig i russiske krigsforbrytelser mot det muslimske Tsjetsjenia, ifølge appellanten.
– Norge tjener grovt på denne krigen. Gjennom Barentshavavtalen har man et godt handelssamarbeid med russerne og selger fisk for fem milliarder kroner. Hvis staten Norge ser på seg selv som demokratisk så burde man istedet kutte ut alle økonomiske og diplomatiske forbindelser med Russland, utbasunerte han.

Advarsel fra Bhatti
Arfan Bhatti, som i 2008 ble tiltalt for planlegging av terrorisme mot det mosaiske trossamfunnet i Oslo, og som i 2010 uttalte at norske styrker i Afghanistan “er terrorister og må regne med å bli drept” kom tidligere i dag med en klar advarsel til Norge og nordmenn. 
– Sikkerheten til det norske folk vil være truet så lenge dere er i Afghanistan. Norge vet like godt som resten av verden at de er dømt til å tape denne krigen, sa Bhatti under demonstrasjonen på Stortingsplassen.