– Vi blir rike på utlendinger

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Over 15 prosent av alle arbeidstakere i Norge er utlendinger. Hva betyr det for norske arbeidsgivere?
0Shares
Oppdaterte tall fra Skattedirektoratet viser at 387 103 utenlandske statsborgere fikk skrevet ut skattekort i Norge i 2011.
– Før EU ble utvidet i 2004 og Norge ble en del av et større og mer åpent europeisk arbeidsmarked, var det 10.006 polakker som jobbet i Norge. I fjor var det over syv ganger så mange, melder infotjenester.no.

Den økte arbeidsinnvandringen innebærer at norske arbeidsgivere må tilegne seg kunnskap om rutiner og regler for å ha utlendinger i arbeid i Norge, ifølge nettsiden.
Økonomiprofessor, Kjell Gunnar Salvanes, ved Norges Handelshøyskole, beskriver overfor Stavanger Aftenblad situasjonen som en masseinnvandring og det største sjokket i norsk arbeidsliv siden den store utvandringen til USA for over hundre år siden. Salvanes og hans kolleger ved NHH mener masseinnvandringen av arbeidskraft siden 2004 har hatt stor betydning for velstandsutviklingen i Norge.
Krise i Europa – muligheter i Norge
Etter 2004 har arbeidstakere fra det utvidede EU fritt kunnet komme til Norge, søke arbeid og få samme rettigheter som norske arbeidstakere. Denne muligen kom like før store deler av Europa gikk inn i en økonomisk krisetid, mens vi i Norge samtidig har hatt en økonomisk vekst.
– Fra 2004 har innvandringen dreid fra asylsøkere med svake kvalifikasjoner til godt kvalifisert arbeidskraft fra Øst-Europa og Sverige, sier økonomiprofessor Salvanes. 

FAKTA:

Vedlagt følger sjekkliste for norske arbeidsgivere: 

• Arbeidstillatelse
• Ansettelsesbevis
• Fullmakt fra arbeidstaker
• Godkjenning av utdanning
• Registrering hos politiet
• Registrering i folkeregisteret
• Skattekort
• Fødselsnummer/D-nummer
• Lønns- og arbeidsvilkår
• Bankkonto i Norge
• Plikt til å levere selvangivelse
• Arbeidsgiveravgift
• Medlemskap i folketrygden
• Rapporteringsplikt