Engangsløsning for papirløse er fremdeles ikke innvilget

Justismyndighetene mener korona-krisen har forsinket saksgangen for eldre ureturnerbare.
Foto: Justisdepartementet
Saksgangen i engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere går saktere enn vanlig.

Eldre ureturnerbare som vil søke amnesti i henhold til engangsløsningen, må fortsatt vente på ubestemt tid, skriver Rettferdighet i asylpolitikkens Rogalands-lag (RIA) i sin blogg.

– Vi fryktet at situasjonen med Covid-19 kunne føre til enda lengre ventetid. Likevel, dette viser at våre eldre lengeventende ikke er mye verdt i våre myndigheters øyne. De har har lidd lenge nok og burde vært prioritert.

Ifølge RIA er alt blitt utsatt grunnet korona- situasjonen. Samtidig kommer de med en viktig påminnelse:

– For de som kommer inn under engangsløsningen er det viktig å søke om utsatt iverksettelse av vedtak om at man plikter å forlate landet.

Går gjennom høringer

Utrop har vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) som henviser videre til Justis- og beredskapsdepartementet.

Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, bekrefter situasjon og årsak til tregere saksgang i sakene om engangsløsning overfor Utrop.

– Justisdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene, men det er vanskelig å si noe nærmere om når ordningen vil være på plass. Grunnet diverse hastearbeid i forbindelse med covid-19 tar dette noe tid, forklarer han.