Flere gjennomfører norskprøvene

 
Foto: Flickr
Nasjonalt Fagorgan for kompetansepolitikk (Vox) melder at 40 prosent flere innvandrere gjennomfører norskprøvene. 
0Shares

Fra 2009 til 2011 har antall gjennomførte prøver økt med nærmere 40 prosent. I samme periode økte antallet som gjennomførte en prøve som privatist med over 100 prosent. Økningen gjelder både Norskprøve 2 og Norskprøve 3.
 
I 2011 besto 62 prosent av kandidatene skriftlig Norskprøve 2 og 53 prosent besto skriftlig Norskprøve 3. Dette er en oppgang på ett prosentpoeng på begge prøvene sammenliknet med 2010.

Siden 1990 har PSLT gitt over 700 politifolk, jurister og brannmennspråkopplæring

 
Resultatene er stabile også for de muntlige prøvene. 91 prosent av deltakerne besto muntlig prøve 2, og 77 prosent muntlig prøve 3. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng på begge prøvene sammenliknet med 2010.
 
– Det er positivt at stadig flere innvandrere dokumenterer sine norskferdigheter gjennom en prøve. Vox erfarer også at arbeidsgivere i større grad etterspør resultater fra en norskprøve i forbindelse med ansettelser, sier Bjørg Ilebekk, avdelingsdirektør i Vox.