Regjeringen får flertall for å skjerpe norskkrav for nye statsborgere

Alle søkere mellom 18 og 67 år skal ha oppnådd minimum nivå B1 på muntlig prøve i norsk for å få norsk statsborgerskap.
Foto: Jeanette Sandbæk Håland
Med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet får regjeringen flertall i Stortinget for å skjerpe kravene til norskkunnskaper for å få statsborgerskap.
1.8K+Shares

Dette skjer til tross for at 107 av 121 høringsinnspill går imot denne innskjerpingen, skriver Utdanningsnytt.

Innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen viser at det er flertall for å skjerpe kravet til ferdigheter i norsk muntlig for å oppnå norsk statsborgerskap. Kravet skal heves til B1 i norsk muntlig, som tilsvarer nivået norske elever har etter 10 års skolegang.

I den nye lovparagrafen vil det stå at «alle søkere mellom 18 og 67 år skal ha oppnådd minimum nivå B1 på muntlig prøve i norsk og ha bestått statsborgerprøve. 18-årsgrensen beregnes ut fra søknadstidspunktet.»

– Det er svært skuffende at regjeringspartiene får støtte til å skjerpe kravet til norsk muntlig til et nivå som for de fleste elever i voksenopplæringen er urealistisk og i tillegg knytte kravet opp mot statsborgerskap, sier Solveig Hals, fylkesleder for Utdanningsforbundet i Vestfold og Telemark. Hun har årelang erfaring fra voksenopplæringsfeltet.

Kunnskapsdepartementet mener imidlertid at mange av dem som har opphold etter utlendingsregelverket, vil ha mulighet til å nå nivå B1 i norsk muntlig.