SOS Rasisme avviser utvisning

0Shares

Organisasjonen sier at forslaget fra kommunal- og regionalminister Erna Solberg strider mot rettsprinsipper på flere nivåer.

– Forslaget vil gi en vilkårlighet som savner sidestykke. En konsekvens må jo være at kommunalministeren ikke ønsker at personer skal straffes for sine kriminelle handlinger. De skal bare sendes ut av landet. På toppen av det hele er det de groveste formene for kriminalitet som ikke blir straffet, sier politisk nestleder i SOS Rasisme, Ketil W. Aanensen.

SOS Rasisme finner det svært urovekkende at mistenkte utlendinger ikke er underlagt samme rettsprinsipper som nordmenn. Personer som blir utvist fra landet på denne måten, vil ikke ha anledning til å forsvare seg mot anklagene, mener Aanensen.

Han sier at å bli kastet ut av Norge med anklager om en forbrytelse med strafferamme på 10 år kan bety i mange land dødsstraff.