FN ber Norge droppe krav og hente Moria-barn

– Om Norge fastholder sitt krav om at de andre landene skal hente alle flyktningene de har forpliktet seg til, før Norge starter sin egen prosess, vil ikke Norge hente sine første flyktninger før tidligst neste år, sier Phillipe Leclerc, som er Hellas-representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til Klassekampen.

Regjeringspartienes avtale fra mai fastslår at Norge skal hente sårbare barn og familier fra leiren, forutsatt at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Det betyr at de andre landene må hente ut sin andel før Norge tar imot noen.

I alt har elleve land forpliktet seg til å ta imot til sammen 1.600 barn gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Tyskland, Luxembourg, Finland og Portugal har begynt å ta imot noen, mens flere land har varslet at det vil ta lengre tid. I Frankrike vil 50 barn tas imot i måneden fram til desember, og Leclerc ber Norge legge fra seg kravene.

– Ingen andre land har stilt lignende premisser, og vi ber derfor Norge om å bortfalle disse kravene, sier han.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i justisdepartementet sier Norge bidrar til å bedre flyktningers levekår i Hellas, og viser til 600 millioner i EØS-midler til styrking av det greske asylsystemet og 395 millioner i ikke-øremerket støtte til UNHCR.