Innvandrere gjør Norge større

.
Foto: Flickr/Creative Commons
Vi blir snart 5 millioner mennesker i Norge. Innvandrere fra Europa står for befolkningsveksten.
0Shares

Befolkningsveksten var 1,3 prosent i 2011. Vi helt tilbake til 1920 for å finne en større vekst i prosent, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Nettoinnvandringen av utenlandske statsborgerer vokste fra 42 600 i 2010 til 47 900 i 2011. Av dette var 34 700, mest tre firedeler, nettoinnvandring av europeiske statsborgerer. Polske og litauiske statsborgerer var de to klart største gruppene, og utgjorde i alt halve av de europeiske statsborgerne.

Norge mangler 14 000 personer til at folketallet blir fem millioner. 

Les mer