Nortura endrer navn og design på Joika-emballasjen

Det var i april at det blusset opp en debatt rundt bruken av det samisk-klingende navnet og designet på Joika-boksene.
Nortura vil endre Joika-boksens 60 år gamle navn og design – og fjerne illustrasjonen av en samisk gutt på emballasjen.

– Tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert. Ord og grafiske uttrykk som var dagligdags den gang, oppleves annerledes i dag, og det er en riktig avgjørelse å endre oss i takt med dette, sier merkevaredirektør Nina Rishovd Stavenæs i Nortura i en pressemelding.

Det var i april at det blusset opp en debatt rundt bruken av det samisk-klingende navnet og designet på Joika-boksene. Både Samerådet og andre stemmer tok til orde for at designet er utdatert og ville ha en endring. Flere samiske talspersoner omtalte Joika-designet som diskriminerende. Lederen av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta, uttalte blant annet til NRK at Joika gir en gammeldags stereotypisk fremstilling av samene.

Nå er Hætta glad for at Nortura gjør endringer, og hun takker dem for god dialog, lydhørhet og forståelse.

– Vi har hatt en veldig god samtale med Samerådet og Sametinget og ønsker å holde en tett dialog med dem videre, sier Stavenæs.

Det vil ta noe tid før endringene blir synlige. Nortura må først bruke opp emballasjen som allerede er trykket opp.

– Det første vi kommer til å gjøre, er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, sier Stavenæs.

Grunnen til at designet ikke ble endret da produktet nylig gikk fra metall- til pappemballasje, var at kundene skulle kjenne igjen produktet i en overgangsfase, ifølge Nortura.