Tidligere statsadvokat: Naziflagg-dom bør ankes

Naziflagg-saken fra 2018 kan tas hele veien til Høyesterett. Tidligere statsadvokat Morten Holmboe er enig i vurderingen.
Morten Holmboe mener saken er så prinsipiell at den bør prøves for Høyesterett. Forsvareren er uenig.
51Shares

Naziflagg og bannere med nazisymbol og teksten «Vi er tilbake!» ble hengt opp rundt omkring i Kristiansand natt til 9. april 2018.

Forrige uke ble tre menn frikjent etter å ha hengt opp nazisymbolene. Alle tre har tilknytning til det norske nazimiljøet.

Aktivistene nektet først å betale fordi de mente at de ikke hadde gjort noe galt. Senere ble de dømt i Kristiansand tingrett. Så anket de tre dommen, og mennene ble frikjent i Agder lagmannsrett.

Logisk brist

Lagmannsretten fastslo at handlingene ikke var tydelig nok rettet mot én spesiell gruppe som er omfattet av denne loven, til at mennene kunne dømmes for det.

Tidligere statsadvokat Morten Holmboe mener det er en «logisk brist» i forklaringen.

– En tilslutning til nazistisk ideologi rammer både romfolk, jøder, homofile og funksjonshemmede.

Holmboe mener dommen må ankes opp til Høyesterett.

– Hvis de anker tror jeg det vil være gode muligheter til å få Høyesterett til å være enige i at den er prinsipiell, og at den derfor bør prøves der, mener Holmboe.

– Høyesterett skal være et ankeorgan

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer i saken mot de tre mennene. Han er uenig i Holmboes utspill.

– Høyesterett er ankeorgan for parter som er uenig i et domsresultat. Det er ikke en instans som skal belastes med spørsmål som enkeltpersoner måtte mene at reiser prinsipielle spørsmål.