Ny statsråd i Lysbakkens ånd?

 
Foto: Shanjayan Shan
Representanter for det flerkulturelle Norge mener den som overtar som barne- likestillings- og integreringsminister etter Audun Lysbakken (bildet) må fortsette antidiskrimineringslinjen
0Shares

Tidligere denne uken måtte SV-statsråden gå av etter saken om pengetildeling til partifeller og gode venner. Den politiske veteranen og nåværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen har inntil videre overtatt departementsansvaret før en ny minister skal utpekes.

Samtidig har Utrop kontaktet ulike representanter for det flerkulturelle Norge for å høre deres vurdering av diskrimineringsarbeidet som har gjort hittil og hvilke utfordringer den nye ministeren må ta tak i.

God på “ansikt til ansikt”

Vil ha en “nytenker”: Leder i Minotenk, Linda Alzaghari, ønsker at Lysbakkens etterfølger klarer å dra debattene videre.
Foto : Privat

Linda Alzaghari, daglig leder i Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank) hevder Lysbakken generelt gjorde en god innsats for det flerkulturelle Norge.

– Lysbakken ville styrke diskrimineringsarbeidet og dette håper jeg også den som tar over vil fortsette med. Han var også flink til å ta seg tid til å møte minoritetsbefolkningen ansikt-til-ansikt, og i tillegg opptatt av å si ifra at det ikke går så ille med integreringen her til lands . Vi trenger den påminnelsen med jevne mellomrom.

Alzaghari ønsker seg en minister som tørr å tenke nytt og som klarer å dra debattene videre.

– Statsråden som overtar bør gjøre mer for barna som lever under EUs fattigdomsgrense og asylbarna. Her har politikerne sviktet grovt. Diskrimineringen som forekommer på arbeidsmarkedet, men som nå endelig er godt dokumentert må også tas tak i. Vi kan ikke risikere hjerneflukt fra Norge på grunn av slike forhold.

Ivareta barnas sikkerhet

Vær mer påpasselig på asylbarna: advokattrainée Cecilia Dinardi har lenge engasjert seg i saker som handler om asyl. Hun mener den nye ministeren må vise bedre skjønn i saker som omhandler familier uten opphold i Norge.
Foto : facebook.com
Norsk-chilener og advokattrainée Cecilia Dinardi anerkjenner at den nå avgåtte stats råden har vært en god bidragsyter i forhold til likestilling og diskrimineringsbekjempelsen.

– Jeg er en positivist av natur men må erkjenne at det ikke akkurat høres oppløftende ut når en statsråd plutselig skal ha ansvaret for to departementer. Det er mye å ivareta og jeg er bekymret for at dette nå vil gå på bekostning av mange viktige oppgaver.

Hvilke arbeidsområder bør den nye barne- likestillings og integreringsministeren jobbe spesielt med?

Samfunns-lim

– Som barneminister bør den nye statsråden definitivt jobbe med å bedre situasjonen til asylbarna i Norge, noe som vår avgåtte minister etter mitt syn ikke har gjort noe for.

Informasjonsrådgiver i LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold), Shabana Rehman, skjønner ikke når vi spør om konsekvensene i kjølvannet av Lysbakkens avgang.

– Konsekvenser er det Lysbakken som lider under nå. Ingen andre, argumenterer hun.

Rehman ser frem til å jobbe med den som blir ny statsråd.

– Vedkommende bør se på LIM som et viktig alternativ og selv være en slags “samfunnets lim”, bokstavelig talt.