Gir penger til minoriteter

Sigøynerfestivalen Iagori har vært avholdt i Oslo nesten hver høst siden oppstarten i 1999. Bildet her er tatt under konserten som ble avholdt høsten 2008 på Jakob kulturkirke.
Over en halv million i pengestøtte gir myndighetene til jøder, sigøynere og skogfinner. 
0Shares

– Regjeringen gir 580 000 kroner i støtte til fem ulike tiltak for skogfinner, jøder og rom. Prosjektene bidrar til mer kunnskap om gruppene, språkutvikling og til å skape positive holdninger til de nasjonale minoritetenes kultur, står på den regjeringens nettsider.

Kongsvinger kommune får støtte om å trekke den skogfinske kulturarven mer inn i skolenes lokale læreplaner for å gjøre elevene kjent med og stolte av den skogfinske kulturen, og se mulighetene på Finnskogen.

Får støtte til deportasjonsmarkering

Jødisk museum i Oslo får 72 000 kroner til å arrangere en workshop og et seminar i forbindelse med 70-årsmarkeringen for deportasjonen av de norske jødene. Gjennom prosjektet ønsker de å speile den rike kulturen i det jødiske miljøet i Norge før krigen, hvor jiddish språk var bunnkraften.

– Det har tidligere vært liten oppmerksomhet om revitalisering av jiddish språk i Norge. Det er bare noen få norske jøder igjen som behersker dette språket, og det er derfor veldig positivt at Jødisk museum setter i gang tiltak for å ta vare på denne delen av den jødiske kulturarven, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i pressemeldingen.

Også romfolket får sitt

Regjeringen har årlig støttet Den internasjonale sigøynerfestivalen “Iagori”, siden oppstarten i 1999. I år får festivalen 330 000 kroner, og det et gis også støtte til markering av den internasjonale romdagen, 8. april. Prosjektet er et samarbeid mellom Den norske romforening og Romani Kultura, og får 65 000 kroner i støtte.

– Tiltakene er med på å vise de positive sidene av romfolkets kultur og bidrar til å endre holdninger til gruppen og motvirke diskriminering, sier Rigmor Aasrud til regjeringen.no.