Seminar: Religiøse ledere – makt og avmakt

Foto: Kjetil Hegna
Senter for islam og Midtøsten-studier (SIMS), i samarbeid med forskningsnettverket Religion i pluralistiske samfunn (PLUREL) inviterer til åpent seminar.
0Shares

Religiøse ledere har en tvetydig posisjon i dagens norske samfunn. Tidligere ble religiøse ledere tillagt betydelig og selvfølgelig definisjonsmakt, og anerkjent som kulturelt viktige. I dag blir de ofte anklaget for å ha for mye definisjonsmakt, samtidig som de omtales som både irrelevante og maktesløse. Hvordan er det å være religiøs leder når man anklages for både å ha for mye og for lite makt, og for å blande seg både for mye og for lite i folks liv?

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (Universitetsforlaget 2012), presenterer førsteamanuensis Berit S. Thorbjørnsud (IKOS/HF) en generell analyse av religiøse lederes arbeidssituasjon i Norge i dag, og deretter fokuserer seniorforsker Cora Alexa Døvig (HL-senteret) på situasjonen for sunni imamer spesielt.

Seminaret finner sted fredag 16. mars kl. 11.15-13.00, rom 454 P.A. Munchs hus, Blindern. Det blir lett servering fra klokken 12:30.

Velkommen!