Stemte ned Venstres asyl-krav

Foto: flickr.com.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
Venstres forslag om å gi asylbarn opphold etter tre år, ble vraket, ifølge VG Nett.
0Shares

Venstre la i dag frem 12 forslag om asylbarn og papirløse for Stortinget. Et av forslagene gikk ut på at barn og foreldre som har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, bør anses for å ha “særlig tilknytning til riket” og dermed gis rett til ny behandling av tidligere avslag for foreldrene.

– I Sverige styrer den borgerlige regjeringen etter treårs-regelen, og dette har ikke ført til en flom av barnefamilier som ønsker asyl. Her i Norge fortsetter vi å dømme barn etter det foreldrene, og kanskje besteforeldrene, deres har gjort, sa partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande fra Stortingets talerstol.

Som ventet på forhånd, ble forslagene stemt ned i Stortinget. Venstre ble stående igjen alene på de fleste punktene, bortsett fra KrF som ønsket å stille sakene i bero.

Urokkelig

SVs Heikki Holmås er optimistisk med tanke på å få til en løsning som er bra for barna.

– Debatten som foregår i samfunnet i dag gir et sterkt press for å endre praktiseringen, sier han til VG Nett.

Grete Faremo (Ap) gjorde det derimot helt klart at regjeringen står fast på sin asylpolitikk.

– Amnestiordninger vil skape et bilde av at norsk asylpolitikk er lite konsekvent og at vi oppfattes som et attraktivt land å søke asyl i, var hennes kommentar til VG Nett.