Hvorfor ble ikke nr 5.000.000 en “innvandrer”?

Barn fem million, eller innvandrer? Mediene har fokusert mer på fødsler enn på innflytting som følge av reaksjonene SSB om måten de beskrev innvandringsøkningen på. Mangfoldets Norge må kunne kartlegge seg selv uten at den ene eller andre gruppen misbruker tall og data til egne politiske formål, mener kommentarforfatteren.
SSB og mediene har latt være å gjøre mer ut av sitt "innvandrerregnskap" i kjølvannet av at nordmann nummer fem million kom til verden. 
0Shares

I dag, 19. mars 2012, runder Norge fem millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå basert på ferske folketellinger.

Norge kan herved slå seg på brystet. 12.000 år har det tatt denne værutsatte nasjonen å nå fem millioner innbygere. Annerledeslandet Norge, med sin skisport, hvor fjols reiser til fjells i påsken og hvor landslagssjefen i fotball engang brukte pælestøvler. Landet utenfor europeisk allfarvei, som har talt Roma midt i mot, brukt vetoretten sin mot Berlin og gitt Brussel og EU en på trynet to ganger.

Mye av befolkningsøkningen har kommet gjennom innflytting fra andre land. Norge, annerledeslandet over alle har endret seg enormt de siste 20-30 årene. Gjestearbeiderne har blitt innvandrere. Groruddalen, som for 100 år siden var “på landet” er nå hjem til flere hundretalls nasjonaliteter. Pizza og kebab kan nesten regnes som nasjonalretter. Y-generasjonen, med sin kaffe latter og IPader kan mer om Lady Gaga enn om Ibsen, og er generelt mer interessert i hva som skjer i den store verden enn i nærmiljøet eller naboen. Å komme inn i “allfarveien”, overgangen fra monokultur til mangfoldig, har utvilsomt hatt både sine pluss- og minussider for Norge.

Mangfoldets Norge er kommet for å bli.

Tallmisbruk
Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, har i sin kronikk i dag i Østlands-Avisa, titulert Fem millioner muligheter, gitt uttrykk for optimistisk syn. Hun hevder at “vi blir flere fordi flere kommer til oss” og viser til “arbeidsinnvandringen som den viktigste årsaken til befolkningsveksten”.

SSBs tall har lagt fokus på innflyttingen, noe som enkelte har misbrukt til egne tolkningsformål. Istedenfor å se på de “fem millioner mulighetene” har man sett på kostnadsbyrden og hindringene. Kan nordmann nummer 5.000.000 bli født i en ressurssvak somalisk familie på Grønland, uten mulighet til noe annet enn å arve strukturell fattigdom og manglende språkkunnskaper?

Fødsels- fremfor innflytningsfokus
At mediene har bare vært opptatt av nye fødsler og ikke innvandring og innflytting som grunn til befolkningsøkningen, tolker jeg som et bevisst valg. Etter de siste dagers polemikk om akkurat dette temaet, hvor særlig SSB har fått tyn, har man heller valgt å holde kortene tett.

Å tolke dette som en slags “innvandringsregnskap” i regi av vårt høyverdige statlige innsamlingsbyrå blir rett og slett for enkelt. Norge er blitt mer enn modent til å kunne ta opp hvem vi er, hvor mange vi er og hvor mange som kommer hit uten å måtte misbruke viktige data til egen politisk agenda. Konsekvensen blir at avisene stikker hodet i sanden, uansett.

Mangfoldets Norge er kommet for å bli. Spørsmålet som er særdeles viktig her, er hvordan det skal administreres, håndteres, måles og kartlegges på mest mulig rettferdig og nøytralt vis.