SV stemte mot asylbarna

Ønsker ny debatt: SVs Heikki Holmås vil ha asylsøkere i jobb og ønsker en ny debatt med Arbeiderpartiet om saken.
Foto: Rødt Nytt
SV stemte mot forslagene fra Venstre.
0Shares

Mandag behandlet Stortinget en rekke forslag fra Venstre om å stille utsendelsen av asylbarna i bero, i påvente av en stortingsmelding som er varslet før sommeren. Forslaget er i tråd med hva tre av fylkesårsmøtene i Arbeiderpartiet vedtok i helgen.

Et av forslagene gikk ut på at barn og foreldre som har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år, bør anses for å ha “særlig tilknytning til riket” og dermed gis rett til ny behandling av tidligere avslag for foreldrene.

– Jeg mener barnerettslige perspektiver skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn. I Sverige styrer den borgerlige regjeringen etter treårs-regelen, og dette har ikke ført til en flom av barnefamilier som ønsker asyl. Her i Norge fortsetter vi å dømme barn etter det foreldrene, og kanskje besteforeldrene, deres har gjort, sa partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande fra Stortingets talerstol.

Mange i SV er skuffet

I forslaget fra Venstre heter det “Stortinget ber regjeringen stille utsendingssaker av barn som har levd i Norge i mer enn tre år i bero inntil stortingsmeldingen om barn på flukt er behandlet.” 

SV stemte mot dette forslaget. Mange i SV er skuffet etter dagens debatt, ettersom grasrota på forhånd hadde forventninger om at partiet ville stemme imot regjeringens politikk.

– SVs utgangspunkt er at folk som ikke trenger beskyttelse og dermed får avslag på sine asylsøknader, skal reise hjem. Men hensynet til barns beste må gå foran hensynet til innvandringspolitikk, uttalte Audun Lysbakken (SV) et par dager før saken kom opp for Stortinget.

Stemte mot

– SV stemmer mot forslaget. Bakgrunnen for det er at vi sitter i en samarbeidsregjering som innebærer at partiene blir enige om alle saker gjennom forhandlinger i regjering. Stemmer vi for forslaget til Venstre uten å ha med oss regjeringen på dette, endrer vi regjeringens samarbeidsform, og vi vil ikke få til en løsning for barna. Vi er optimistiske på at vi skal finne en permanent løsning for barna i regjering, sier Heikki Holmås (SV).

«Hva skjer, Norge?». Plakater med dette budskapet møtte politikerne som kom på jobb i Stortinget mandag morgen. Initiativmakerne til markeringen ønsket å sende et tydelig budskap til regjeringen.

– Vi ville vise politikerne som kom på jobb at det er på tide å være humane. Det trengs en mykere linje i asylpolitikken, sa Remi Hoven, en av de fremmøtte, til VG Nett.

Seks av ti AP-velgere mener at barna bør få bli, er et krav flere av Faremos partifeller stiller seg bak.