Dokumenterer voldsepisoder etter 22. juli

Leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli er en av forfatterne bak en ny rapport som viser at voldsepisoder og trakassering av innvandrere fant sted etter 22. juli
Ifølge et oppslag i Aftenposten i slutten av januar var det ikke mulig å dokumentere konkrete voldsepisoder eller tilfeller av trakassering av muslimer og innvandrere etter 22. juli. Nå dokumenterer Antirasistisk senter 12 slike hendelser.

Senteret har i arbeidet med rapporten “Om trakassering av muslimer og innvandrere etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet 22.07.2011” foretatt dybdeintervjuer med 15 personer og det gjenstår fortsatt en del intervjuer.

Rapporten er skrevet av Anne Gerd Grimsby Haarr og Kari Helene Partapuoli. De dokumenterer tre konkrete voldsepisoder og ni episoder med verbal trakassering og truende atferd. Ingen av episodene i rapporten har vært grundig omtalt i media tidligere.

I rapporten kommer det fram at samtlige gjeringsmenn var etnisk norske:

  • En 21 år gammel kvinne med somalisk bakgrunn ble trakassert av tre ungdommer på bussen fra Gamlebyen i Oslo rett etter eksplosjonen. Da hun gikk av bussen, ble hun spent ben på av gjengen, og en av ungdommene rev flettene ut av hodebunnen hennes, noe som ga tydelige sårskader. Deretter ble hun slengt rundt da hun forsøkte å forsvare seg.
  • En asylsøker fra Iran ble sparket fire ganger med ståltupp på bussen.
  • En mann med algerisk bakgrunn ble truet med kniv av tre menn.
  • To kolleger, en kvinne fra Kongo og en mann fra Irak, som var på jobb i Oslo sentrum da bomben sprengte, beveget seg mot regjeringskvartalet for å se om de kunne hjelpe. På veien på de verbalt hetset flere ganger.

Flere av informantene, spesielt kvinner som bærer hijab, forteller også om å ha møtt redde og bebreidende blikk. De fikk mange nedsettende kommentarer om muslimske terrorister og Al-Qaida, heter det i rapporten.

Ingen av informantene har kontaktet politiet, grunnene deres for det kan ifølge rapporten oppsummeres slik:

  • De har opplevd trakassering tidligere
  • De ønsket ikke å gå til politiet fordi politiet hadde viktigere ting å ta seg av denne dagen
  • De ville ikke bli anklaget for å styre fokuset over på seg selv (dvs. muslimer)
  • De har tidligere opplevd å ikke bli tatt på alvor av politiet
  • De tror saken uansett blir henlagt
  • De ser ikke på hendelsen(e) som alvorlige nok til å anmelde

Til Dagsavisen sier Zakaria Saaliti, leder av organisasjonen «Ung muslim», at muslimer og andre med minoritetsbakgrunn må bli flinkere til å anmelde trakassering.

– Det er viktig når vi ser at enkelte medier har satt spørsmålstegn ved om det var trakassering, siden ingen hadde anmeldt, sier han.