Stadig flere innvandrersykepleiere

Sykepleiere med innvandrerbakgrunn står for 40 % av økningen i Norge, ifølge ny rapport.
Sykepleiere med innvandringsbakgrunn står for cirka 40 prosent av den årlige veksten, og de fleste kommer fra Filippinene og Sverige, melder Dagens Medisin.

Dette viser evalueringen av Kompetanseløftet 2015, som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført for Helsedirektoratet.

Av en årlig vekst på rundt 1000 sykepleiere de siste årene, står sykepleiere med innvandringsbakgrunn for om lag 40 prosent. De fleste av sykepleierne med annen nasjonsbakgrunn enn norsk kommer fra Filippinene og Sverige.

I statistikken over nye, autoriserte sykepleiere er svenskene den dominerende nasjonskategorien sammen med norske.

Norge vil mangle over 40.000 årsverk i 2030.

Også blant helsefagarbeidere er andelen med innvandrerbakgrunn høy. Over 80 prosent av de nye, autoriserte hjelpepleierne og helsefagarbeiderne har annen nasjonsstatus enn norsk, og kommer enten fra Sverige eller Filippinene.

Når utdanningsordningene i Norge sliter med å utdanne et tilstrekkelig antall helsefagarbeidere til å kompensere for avgang, er man dermed i ferd med å gjøre seg avhengig av arbeidskraftimport fra disse landene, heter det i rapporten fra NIFU.

I 2010 kvalifiserte 1900 seg til fagutdanning på helsefagarbeidernivå mot 2400 kvalifiserte i 2009, i følge Dagens Medisin.

Helsedirektoratet viser til SSB-tall på at Norge vil risikere å mangle over 40.000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030.