Kronprinsen møtte somaliske forbilder

Kronprins Haakon Magnus håndhilser Leadership Foundations leder Lisa Cooper, USAs ambassadør Barry B. White og konferansedeltager Ibrahim Abubakar i det han går inn i Popsenteret for å åpne NORSOMbros ungdomskonferanse.
Foto: Claudio Castello
Kronprins Haakon var med på åpne NORSOMbros nordiske ungdomskonferanse på Popsenteret midt i tjukkeste Grünerløkka. 
0Shares

– Vi trenger flere initiativer som denne, og flere ungdommer som tar tak i sine egne liv, var budskapet fra kronprinsen under åpningstalen.

Som unge gutter og jenter med tokulturell bakgrunn gjør man brobygging på flere plan, påpekte han.

– Jeg ser at dere befinner dere et sted mellom ungdomstid og voksenalder, mellom utdanningsmuligheter og jobb, og mellom dere selv og det norske storsamfunnet. Formålet med konferansen er å gi dere kunnskapen og inspirasjonen som trengs for at dere skal kunne lage disse broene og kunne krysse dem på best mulig måte.

Sterk engasjement: flere hundre nordisk-somaliske unge møtte opp for å pårvirke fremtiden. Også andre aktører fra organisasjon- og næringsliv var tilstede for å høre ungdommens synspunkter.
Foto : Claudio Castello

Grunnleggende ressurs

Kronprinsen uttalte også at mangfold er en grunnleggende ressurs for det norske samfunnet.

– En slik ressurs er så betydningsfull at vi må gjøre vårt beste for å utnytte dets potensiale. Et multikulturelt Norge trenger forskjellige idéer og synspunkter slik at vi kan både forstå hverandre og verden vi nå lever i.

Leder for Leadership Foundation, Lisa Cooper, har gjennom prosjektet Partnership for Change, og samarbeid med IMDi og USAs ambassade i Norge fått arrangert prosjektet.

Cooper sa i sin tale alle har potensialet til å påvirke sin hverdag, uansett bakgrunn eller botid i Norge.

– Formålet her er å få til positive endringer. Her skal det handle om å få frem de gode somaliske historiene i Norden.

Stolt Oslo-borger

Bystyrepolitiker Bashe Musse (Ap) hevdet det ikke fantes noen interessekonflikt mellom det å ha så mange identiteter.

– Jeg er stolt av å være både somalier, afrikaner, muslim, nordmann og Oslo-borger samtidig, sa han friskt.

Klarer man å kombinere det beste fra begge kulturer i sin identitet, vil man kunne takle utfordringene som kommer med det å være den gruppen med kortest botid i Norge.

– Vi må handskes med segregering, jobbdiskriminering, samt helsemessige og sosiale problemer. Men vi er nødt til å være løsningen, mente han. 

Souldronningen Noora Noor var et av de kulturelle innslagene under pausen.
Foto : Claudio Castello

Nordisk dimensjon

Også somaliere fra andre nordiske land var på konferansen for å dele sine erfaringer. Said Hussein, leder i Odense-baserte Somali Diaspora Organisation, jobber til vanlig også som mentor for dansk-somaliske ungdommer.

Hussein kom selv som ung voksen til Danmark, og sa han kjente seg igjen i mange av de utfordringene som dagens unge somaliske migranter møter.

– Alt blir annerledes. Helt hverdagslige ting som å kunne kommunisere følelser eller det å ta en buss vil fortone seg som rart og ukjent. Jeg skjønner også veldig mye av frustrasjonen dere har når man ikke blitt forstått av storsamfunnet.

Samtidig mente han at denne “nye, ukjente og rare tilværelsen” var noe man måtte snu om til noe positivt.

– I land som Danmark og Norge har man gratis skolegang, velferdstilbud og jobbmuligheter. Jeg hadde to valg, enten lære språket og bli en del av storsamfunnet og mulighetene, eller stå helt utenfor.

Fokus på lederskap

Somalisk-amerikaneren Nimco Ahmed (bildet) var moderator under konferansen, mens hjemme i Minneapolis jobber hun med lokalpolitikk.

– I denne konferansen har vi hatt ungdommer fra alle skandinaviske land og Finland. Ungdommene har vist sterk vilje til å lære av hverandre, uttalte Nimco til utrop.no. 

Somalisk-amerikaneren Nimco Ahmed var moderator under konferansen.
Foto : Claudio Castello

Hvorfor mener du konferansen har vært viktig?

– Vi ser at ungdommer med somalisk bakgrunn har stå-på-vilje og talent. Vi håper at en slik samling kan gi disse unge gutter og jenter selvtillit nok til å kunne sikte høyt. Vi ønsker å fostre frem lederpersonligheter som en gang vil komme Norge, og andre nordiske land, til gode. Her finner vi kanskje fremtidens politikere og næringslivsfolk.

Naturlig å være flerkulturelle

Ifølge Ahmed er det naturlig for diaspora-ungdommene å ta til seg ulike identiteter og perspektiver.

– For vår generasjon er det helt normalt å forholde oss til ulike språk og kulturer.

For henne er det viktigst at konferansen skaper nettverksbygging.

– Et konkret eksempel kan være at svensk-somaliske ungdommer sliter med et spesielt problem knyttet til sosiale forhold som unge norsk-somaliere har funnet en løsning på, og hvor de kan videreføre løsningsalternativet for å se hvis det funker for førstnevnte.

Somalia i hjertet

Hvor viktig er dette fellessamarbeidet hos somaliske diaspoarer for å finne en langvarig løsning på situasjonen i landet?

– I miljøene våre er det et mangfold av organisasjoner og særlig unge ressurspersoner som er i kontakt med både somaliske myndigheter og det sivile samfunnet. Selv om folk bor eller er født i utlandet, så er hjertet deres alltid med Somalia, og fredsbidraget deres er uvurderlig.