Sian-nestleder frikjent for hatefulle ytringer

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot Bråthen for hatefulle ytringer, men tapte i tingretten og nå senest i lagmannsretten.
Sian-nestleder Fanny Bråtens uttalelser på en demonstrasjon utenfor Stortinget er innenfor ytringsfrihetens grenser, konkluderer Borgarting lagmannsrett.
220Shares

Retten forkastet med det anken over tingrettens frifinnende dom, skriver Rett24.

På Sian-demonstrasjonen (Stopp islamiseringen av Norge) i september 2018 holdt hun appell og delte ut flygeblader.

– Lekeberg er byen i Sverige. En liten kommune. Dem har en video som viser hvordan det blir når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur. Kultur fra Midtøsten. Folk blir steinet ned når de er på sykkeltur, dem skiter ned balkongene og hagene demmes, dem banker på dørene og krever servering. Det er blitt et shithole, uttalte Bråten blant annet.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot Bråthen for hatefulle ytringer, men tapte i tingretten og nå senest i lagmannsretten.

– Det skal svært mye til før sterke språklige karakteristikker, overdrivelser eller lignende kan medføre at ytringer fremsatt i en slik kontekst skal føre med seg straffansvar. Det er ikke tilstrekkelig at uttalelsene er «krasse og ensidig fordømmende og utvilsomt kan virke sårende og krenkende på dem som bekjenner seg til den islamske religion», skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.

I tingretten ble Sian-leder Lars Thorsen dømt til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 20.000 kroner for sine uttalelser på samme demonstrasjon. Dommen er rettskraftig.