Sp vil ha gjennomgang av loven

Stiller spørsmål: Senterpartiets stortingsgruppe, her ved parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum, vil ha svar på om utlendingsforskriften praktiseres i tråd med intensjonen
Foto: Stortinget.no
Senterpartiets stortingsgruppe ber regjeringen vurdere om utlendingsforskriften praktiseres strengere enn det som var intensjonen under Stortingets behandling for seks år siden.
0Shares

­­

Onsdag ble spørsmålet om barns rettigheter igjen behandlet i stortingsgruppa med utgangspunkt i den omfattende oppmerksomheten om de såkalte asylbarna, melder partiet på sine hjemmesider. Saken har vekket sterke følelser over hele landet, og blant Senterpartiets tillitsvalgte er det en bred oppfatning at barn skal ivaretas på best mulig måte.

Stortingsgruppa ber også regjeringen særlig vurdere om regelverket praktiseres for strengt i saker hvor en av foreldrene vil bli skilt fra familien ved utvisning.

Skal vs kan

– Vi har en utlendingsforskrift som ivaretar barns beste på en god måte. I forskriften legges det til grunn at det skal tas hensyn til barnas beste og at man kan ta innvandringspolitiske hensyn, sier parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum.

Stortingsgruppa stiller seg bak partileder Liv Signe Navarsetes utspill om at det er hensynet til barnet som veier tyngst. I regjeringen har Senterpartiet bidratt til å styrke asylbarnas rettigheter.

– Det er vårt ansvar å skape et godt regelverk. Det er utlendingsmyndighetenes ansvar å bruke regelverket på en god måte. I saker som omfattes av skjønn vil det alltid være vanskelige avveininger, sier Slagsvold Vedum.

– Den rødgrønne regjeringen har styrket barns rettigheter i utlendingslovgivningen. Likevel vil det også være slik at noen, også småbarnsfamilier, ikke får innvilget opphold i Norge. Slike beslutninger er basert på at utlendingsmyndighetene i flere instanser har vurdert at det er trygt for dem å reise tilbake. Norge skal aldri returnere asylsøkere til sine hjemland dersom det er en fare for at de blir forfulgt. Det er selve kjernen i norsk asylpolitikk, fortsetter Trygve Slagsvold Vedum.