Relasjon fremfor alkohol

Ingen hovedfaktor: flesteparten av voldtekter i Norge er relasjonsvoldtekter og gjennomføres uten alkohol med i bildet, viser ny forskning.
Foto: Wikimedia Commons
En fersk rapport fra Dixi ressurssenter for voldtatte kommer det fram at godt over halvparten av voldtektsofrene og overgriperne var edru da ugjerningen fant sted.  
0Shares

Flertallet av voldtekter begås av bekjente og nære venner i private omgivelser, og er såkalte relasjonsvoldtekter, slår rapporten fast. Overgriperne er egen partner, eks-partner eller en nær venn og i all hovedsak norske.

– Det bør settes sterkere fokus på relasjonsvoldtekt når 80 prosent skjer i bekjentskap, sier Vilde Mordal i Dixi ressurssenter for voldtatte.  

Ifølge rapporten risikerer voldtektsutsatte å bli mistrodd av politi og rettsapparat, og sliter sterkt med å tilpasse seg tilværelsen etter overgrepet. Blant annet sliter ofrene med skamfølelse, forakt for egen kropp og selvmordstanker. I tillegg føler en god del at voldtekten var deres egen skyld, til tross for at de var normalt kledd og edru.

Strafferammen er på opptil 21 år, men enkelte slipper ut etter ett år.

– Vi må ha et helt annet opplegg rundt de voldtektsutsatte, med økt fokus på terapi. I dag er det dessverre ingen automatikk i en slik oppfølging, sier Mordal.

Vil ha strengere straffer

De fleste ofrene foreslår holdningskampanjer og strengere straffer som viktige tiltak.

– Når strafferammen er på opptil 21 år, og enkelte slipper ut etter ett år, så samsvarer ikke utmålingen med strafferammen, sier Mordal.

Nærmere halvparten av de voldtektsutsatte føler seg ydmyket av den rettslige prosessen mot overgriperne. Rapporten fastslår at det nærmest er risikofritt å voldta i dag. Som et selvsikrende tiltak foreslår 70 prosent av voldtektsofrene at det å ikke gå alene kan hindre overfall og voldtekt.

Lave anmeldelsestall

De aller fleste voldtektsutsatte forteller andre om hendelsen, men det kan ta lang tid før de gjør det. Samtidig er andelen av politianmeldelser svært lav. Rapporten forteller at det i gjennomsnitt går tre år før den voldtatte forteller om voldtekten.

– At det tar såpass lang tid har å gjøre med det sjokket og den traumen det er å oppleve å bli utsatt for en voldtekt. Skam og skyldfølelse legger sterke føringer, og det tar lang tid å ta det innover seg det som har skjedd. Men vi ser også en annen tendens. Yngre ofre har lettere for å anmelde voldtekter, og det skyldes kanskje en større åpenhet rundt denne problematikken, forteller Mordal.