Utfordrer Barneombudet

Marianne Borgen er ordfører i Oslo. Hun ønsker velkommen til feiring av norsk-pakistanere på Rådhuset. – Det er mye bra ved innvandring, sier hun.
Foto: Rødt Nytt
SVs Marianne Borgen (bildet) utfordrer Barneombudet til å gjennomgå 100 asylsaker der lengeværende asylbarn har fått avslag.

Bystyrerepresentanten i Oslo viser til at det i saken om de rundt 460 lengeværende barna har dukket opp mange påstander om asylpolitikken.

Borgen mener ombudet i de 100 sakene blant annet bør vurdere om hensynet til det enkelte barn, om sterkere menneskelige hensyn og om barnets rettigheter er vurdert.

– Jeg mener Barneombudet bør legge alt arbeid til side de neste to til tre ukene og bruke alle sine ressurser og folk på denne gjennomgangen, sier hun til Dagsavisen.

Vet nok

Barneombud Reidar Hjermann mener man vet nok i dag til å være bekymret og til å kreve en endring av praksisen. Han sier det kan være interessant med et større prosjekt om barnets beste i utlendingssaker.

– Men det krever store fagressurser over lang tid for å kunne brukes til noe fornuftig. Å gå inn i enkeltmenneskers saker som en refleksreaksjon fordi enkelte deltakere i en debatt krever det, vil ikke være riktig etter vår vurdering, sier Hjermann til Dagsavisen.