Store forskjeller i familieinnvandring

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
73 prosent av dei som søkte om familieinnvandring, fikk opphold med et familiemedlem i Norge i 2011.
0Shares

Likevel var det store forskjeller mellom landene når det gjaldt landene hvor flest fikk positive svar, ifølge UDIs årsrapport Migrasjon 2011.

Ni av ti søkere fra Nord- og Sør-Amerika fikk godkjent familieinnvandring. Afrika, Midtausten og Sør- og Sentral-Asia hadde nokså mange avslag. Høyeste avslagsprosent var det for søknader fra land Øst-Afrika. I snitt var det bare 55 prosent av søkerne derfra som fikk familieinnvandring.

Innstramning fikk virkning

Etter at den nye utlendingsloven gjaldt fra 2010, ble inntektskravet strammet inn. Trolig er dette en av årsakene til at avslagene i 2010 økte med opptil seks prosentpoeng fra året før.

I tillegg var det flere grunnar for avslag og problemstillinger som var mer aktuelle for enkelte land enn for andre. Ofte kom disse i tillegg til at inntektskrav ikke var oppfylt, ifølge rapporten.

Nøkkeltall 2011

* 73 prosent av søknadene ble godkjente.
* 12 900 fikk opphold på grunnlag av familieinnvandring.
* 41 prosent av oppholdstillatelsene ble gitt til barn .
* 77 prosent av voksne som fikk bli er kvinner
* Flesteparten som har kommet til Norge for å søke om familieinnvandring er fra Somalia, Thailand, Eritrea, Russland og Filippinene.

Interessert i å lese hele rapporten? Gå inn på: http://www.udi.no/arsrapport2011/