Chaudhry får internasjonalt verv

- Dersom islam noen gang blir realisert, vil et slikt samfunn ligne veldig på det sosialdemokratiske Norge, sier Akhtar Chaudhry
Foto: Henrik Kreilisheim
SVs Akhtar Chaudhry erstatter Snorre Serigstad Valen fra samme parti som ny leder for Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentariske forsamling.
0Shares

Forsamlingen, som har medlemmer fra 55 medlemsland, bistår Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i innsatsen for konfliktløsing, forebygging og fremming av menneskerettigheter. En stor del av organisasjonens innsats skjer gjennom landkontorene, ikke minst på Balkan og i Sentral-Asia.

En viktig oppgave for forsamlingen er å påse at medlemslandene i OSSE oppfyller sine forpliktelser slik de er nedfelt i avtaler og erklæringer.

Glad og ydmyk

Til utrop.no sier Chaudhry at han tar imot vervet med glede og ydmykhet.

– Jeg ser på dette som en svært viktig oppgave og har derfor takket ja til denne jobben.

Hva slags forventninger har du til dette nye vervet som OSSE-ansvarlig på Stortinget?

– OSSE har som oppgave å bidra til styrking av demokratiet. Jeg ønsker særlig å bidra til styrke kvinners og minoriteters rettigheter.

Bakgrunn en styrke

Chaudhry påpeker at når han representerer den norske nasjonalforsamlingen i internasjonale sammenhenger så ser han på sitt eget norsk-pakistanske bakgrunn som en styrke.

– Jeg ser at dette er til gang for min delegasjon, meg selv og fremtidige arbeidspartnere. Å kunne ha en god kulturell, språklig og religiøs forståelse er viktig for å få til god dialog, sier SVeren, som også legger til at han kan litt arabisk og farsi.

Ser du for deg selv en brobyggerrolle?

– Helt klart. Å kunne skape fellesforståelse mellom øst og vest ser ikke bare mitt parti, men også stortingsflertallet på som en viktig målsetning, fremhever han til slutt.