Tvangsutsendelse krever millioner

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
Ber om 93 millioner ekstra til å sende ut asylsøkere. Forslaget er et innspill til budsjettet for 2013.
0Shares

Politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker å bruke 93 millioner ekstra på å få sendt ut asylsøkere som er vanskelige å returnere.Over 4.500 asylsøkere med endelig avslag sitter i dag på norske mottak. 

– For å få ned dette tallet foreslår Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet å sette av ekstra ressurser til å sende ut 800 av de vanskeligst returnerbare asylantene de to neste årene, skriver Vårt Land.

Viktig med effektiv returpolitikk

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet er positiv til å gi politi og UDI mer penger. Han understreker at det er viktig å ha en effektiv returpolitikk hvor både positive og negative avgjørelser får konsekvenser.

– Hvis vi har et avslappet forhold til returpolitikken, er det ikke vits i å bruke millioner på grundig behandling av asylsøknader, sier Lønseth til NRK.

Hjemlandsretur sjeldent problematisk

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser til NRK at det i enkelte land er vanskelig å fastslå identitet og få utstedt pass når asylsøkere skal returneres. Det gjelder blant annet nordafrikanske land og Somalia. Iran utsteder kun ID-dokumenter og pass til dem som søker og reiser frivillig.

– Men politiet klarer imidlertid gjennom undersøkelser, som for eksempel ransaking i bolig, bagasje eller på personen selv å framskaffe pass til dem som skal uttransporteres. Da er retur til hjemlandet sjelden et problem, skriver kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i PU i en e-post til Vårt Land