– Skjult arbeidskriminalitet vokser

Fred Sherling, prosjektleder for Fairplay bygg Rogaland, hevder skjult arbeidskriminalitet vokser.
Foto: politiet.no
Useriøse aktører i arbeidslivet har ikke blitt færre, men gjør ting mer skjult, mener prosjektlederen i Fairplay bygg Rogaland.

– Skjult organisert kriminalitet vokser. Men forholdene vi hadde for få år siden, med svarte og ulovlige firma i privatmarkedet, er ikke så åpenbare lenger, sier Fred Sherling, prosjektleder for Fairplay bygg Rogaland til naeringsforeningen.no.

Fairplay bygg Rogaland (FPBR) ble etablert i oktober i fjor, etter initiativ fra Næringsforeningens ressursgruppe for Håndverkere, og er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen og LO Rogaland.

Hovedmålet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Både Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune er med og støtter prosjektet økonomisk.

Sendt over hundre tips

I løpet av de siste ti månedene har Sherling sendt over nær 130 tips til ulike offentlige myndigheter om ulovlig virksomhet i arbeidsmarkedet.

– Det kommer inn veldig mange tips, både via Næringsforeningens tipsside om svart arbeid, fra ulike firma og fra fagorganiserte. I starten, da folk ikke hadde hørt om Fairplay, måtte jeg ut å finne ting selv. Nå kan jeg sitte på kontoret og få informasjon utenifra. Tipsene som kommer inn fra bransjen selv, er ofte veldig bra. Men jeg må ut og sjekke, og videreformidler ikke disse tipsene uvasket og uverifisert, sier Sherling.

Utlendinger utnyttes

Undersøkelser har avdekket at det det er i første rekke utenlandske arbeidere som utnyttes i det useriøse og ulovlige arbeidsmarkedet.

– Norske arbeidstakere kjenner sine rettigheter. De har sine lån og sine forpliktelser i Norge som tilsier lønn på et visst nivå. En del utenlandske arbeidere vet at om de sier nei til et arbeid, så har man ingen jobb. Men det har også skjedd endringer, og her har A-krim i samarbeid med brannvesenet gjort en kjempejobb. Før kunne man avdekke at store grupper utenlandske arbeidstakere bodde i låver eller gamle råtne hus som var rene brannbomber. Det er det lite av nå. Men det finnes fortsatt.