Gir et hjem til barn med annen kultur

Mohsen (55) mener det er viktig at også barna er med og bestemmer om en familie skal ta imot et fosterbarn
Foto: Natalia Adamczyk
Barn bør få et hjem som tar hensyn til barnas kultur og språk. Det står i loven. I Sandvika utenfor Oslo trenger kommunen 11 flerkulturelle fosterhjem.
0Shares

1. januar 2011 bodde 9 225 barn og unge i fosterhjem. Behovet for fosterhjem øker med 10 prosent hvert år. I Sandvika trenger kommunen flere flerkulturelle fosterhjem.

Senad Selimi og Inger Dårflot jobber ved Sandvika fosterhjemstjeneste. De får stadig flere spørsmål om flerkulturelle fosterhjem.

– Vi trenger og ønsker et mangfold av fosterhjem. Vi vil at barn med foreldre fra andre land skal få hjem der de kan bruke sitt språk og lære sin kultur, sier Inger Dårflot, fosterhjemskonsulent i Sandvika.

Mohsen (55)og Maryam (46) er glad for at de tok imot et fosterbarn. Her sammen med yngstedatter Melica (11).
Foto : Natalia Adamczyk

Vi måtte lære mye nytt, men vi ble sterkere av det.

– Hva kan ikke-vestlige familier gi barna som norske familier ikke kan?

– En norsk familie kan ikke ivareta barnets identitet og kultur like bra.

Ble bedre mennesker

Familien Sarvghad fra Sandvika var fosterforeldre i ni år for en enslig mindreårig fra Afghanistan. Selv om de hadde tenkt mye på saken før de fikk barnet, var det mye nytt. Kulturforskjeller, språk og manglende erfaring med barn med spesielle behov, er noen av det Mohsen og Maryam nevner.
 
– Å være mor og far for et barn du ikke kjenner fra første stund, er en vanskelig jobb, forteller Maryam. – Vi måtte lære mye nytt, men vi ble sterkere av det. Som familie har vi blitt mer tålmodige og hjelpsomme, og det er vi takknemlige for.

Fortsatt kontakt

Familien roser barnevernet for all støtten de fikk. Familien forteller at hjelpen var viktig for at det gikk så bra. Fosterbarnet er i dag blitt 23 år, og er selvstendig. Familien har fortsatt god kontakt med jenta.

– Jeg er hennes rådgiver, smiler Mohsen.

Maryam, er ikke i tvil om valget sitt, tross de mange utfordringene. Når vi spør om hun kunne tenkt seg å bli fostermor igjen, puster hun dypt inn og tar en pause mens hun tenker.

– Ja, vi må hjelpe, utbryter hun bestemt.

Faktaboks

Hva vil krever det å bli fosterfamilie?

  • Fosterforeldre må ha tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk
  • Fosterforeldre må ha god vandel og legge fram politiattest
  • Fosterforeldrene må beherske norsk
  • Potensielle familier får opplæring i form av kurs
  • Alle nyetablerte fosterfamilier tilbys gruppeveiledning av fosterhjemstjenesten første året
  • Fosterhjemmet får betaling

I forskriften om fosterhjem står det:

Barneverntjenesten må vurdere om fosterforeldrene har de nødvendige forutsetninger til å ivareta det enkelte barns særlige behov […]. Barneverntjenesten skal ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Kilde: www.fosterhjem.no