1.mai i Trondheim uten flerkulturelle

Praktiske begrensninger førte til at det ikke ble plass til solidaritet med de papirløse og til flerkulturelle nordemenn
Foto: Sosialistisk Ungdom
Blant hovedparolene som vil vaie i luften i Trodheims gater i dag er ingen viet solidaritet til de papirløse flyktningene. Heller ingen flerkulturelle personer har fått plass blant de ni apellholderne under byens 1.mai feiring.   
0Shares

LO lederen i Trondheim, Arne Byrkjeflot forteller til Adressa at de er opptatt av de papirløses rettigheter, men at det mangler en parole som gjenspeiler deres engasjement bortforklares med praktiske årsaker.

– Jeg har ingen gode argumenter for hvorfor vi ikke har det. Problemet er at vi egentlig ikke skal ha mer enn ti hovedparoler for å skape oppmerksomhet om det vi mener er de viktigste sakene. Da har andre en tendens til å forsvinne.

Ingen av arrangementene gjenspeiler Trondheim som en by sammensatt av mennesker med ulik etnisk opprinnelse. LO lederen beklager dette, men megir at det dreier seg om tilfeldigheter. Det faktum at det heller ikke er noen flerkulturelle nordmenn blant de ni talerne og apellantene beklages av LO lederen, men legger til at det har å gjøre med tilfeldigheter:

– Jeg er helt enig, dagen bør gjenspeile sammensetningen både med hensyn til kjønn og nye nordmenn. Men nå er rett og slett blitt sånn.

Videre kryper han nok en gang til det praktiske argumentet: 

– På folkemøtet på Torvet skal det være bare tre talere. Hovedtaleren skal være en kjent person fra høyt opp i det faglige systemet. Den ene appellen skal handle om den største lokale kampsaken, og i år er det situasjonen på EC Dahls bryggeri. Vi kunne kanskje gjort noe med ungdomsappellen.

 Dessuten er det slik at det ikke er vi, men ulike organisasjoner som bestemmer hvem som skal appellere på fanemarkeringene. Det er AUF som utpeker taleren ved bekransningen av Johan Nygaardsvold-statuen.

 Klokken 08.00 tirsdag starter den første 1. mai-markeringen i Trondheim. Deretter følger fem bekransninger med appeller ulike steder i byen. Senere på dagen er det folkemøte på Torvet med utekonsert på Lilletorget med taler og appeller. Med andre ord er det ikke noe som er overlatt til tilfeldigheten, men noen er utelatt; de papirløse og de flerkulturelle. Ikke fordi det er vondt ment, men på grunn av strukturelle begrensninger.