Staten dekker kommunenes alle integreringskostnader

Staten tar for seg kommunenes kostnader for integreringen av nyankomne, viser ny rapport fra Beregningsutvalget.
Foto: Eminol
Kommunene får full dekning av sine utgifter til bosetting og integrering gjennom integreringstilskuddet, viser Beregningsutvalgets rapport for 2019.

Samme rapport viser også at tilskuddet for norskopplæringen til voksne innvandrere ikke dekker utgiftene like godt, ifølge imdi.no.

Utvalget, som består av representanter fra både stat og kommune, følger med på forholdet mellom kommunenes utgifter og tilskuddene de får for å bosette og integrere flyktninger. Utvalgets rapporter er innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet.

Kartleggingen viser at utgiftene til norskopplæringen har økt. Norsktilskuddets høye sats dekker 1 100 opplæringstimer per deltaker, gitt en klassestørrelse på 15 deltakere.

Kommuner tilpasser kapasitet

Situasjonen viser videre til rekordmange avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018 og 2019, og det bosettes stadig færre flyktninger.

Utgiftene til norskopplæringen har økt. Norsktilskuddets høye sats dekker 1.100 opplæringstimer per deltaker, gitt en klassestørrelse på 15 deltakere.

– Kommunene ser ut til å ha tilpasset kapasitet og utgifter til svingningene i antall bosatte flyktninger som utløser integreringstilskuddet, sier Bjørn Holden, leder av Beregningsutvalget.