Bertheussen-saken: Fra teaterscenen til rettssalen

I løpet av de ti ukene som er satt av til saken, skal de forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen.
Foto: Flickr.com
Statsråder, journalister, en teaterregissør og en språkforsker er blant vitnene som er stevnet i Bertheussen-saken, som starter i Oslo tingrett tirsdag.
53Shares

Hakekors og «rasist» skrevet på en bil, et teaterstykke, trusselbrev med pulver og bilbrann er bare noen av ingrediensene som inngår i tiltalepunktene mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem Wara. Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold. Bertheussen nekter straffskyld.

Hovedtyngden av de noe over 30 vitnene er tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I løpet av de ti ukene som er satt av til saken, skal de forklare seg om etterforskningen, åstedsundersøkelsene og kontakten med Bertheussen. Selv skal hun forklare seg seks ganger om de forskjellige postene i tiltalen, før de øvrige vitnene føres.

Nesten 40 journalister, fotografer og tegnere har fått plass inne i sal 250. Det er gitt tillatelse til fotografering og filming av innledningsforedrag, sluttprosedyrer og domsavsigelse. NTB har fått ansvaret for bildene, mens NRK står for filmingen.

– Vårt inntrykk er at Wara kommer til å forklare seg. Det er ingenting som tyder på at han ikke vil gjøre det, sier aktor, statsadvokat Frederik Ranke, til NTB.

Påtalemyndigheten vil samme dag spille av et intervju Wara ga dagen etter hærverket ved parets bolig 6. desember 2018.

– Der vil man høre at han kaller dette for et angrep på demokratiet, sier Ranke til TV 2.

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) skal vitne torsdag 24. september. Som med Wara, ble også ekteparet ifølge tiltalen utsatt for trusler som var egnet til å påvirke deres arbeid og begrense fri bevegelighet og tilgjengelighet.

– Da vil man jo komme inn på at det har vært en bred etterforskning, også om det kan ha vært andre mulige gjerningspersoner. Ranke mener at etterforskningen har avdekket at det ikke finnes noen alternative gjerningspersoner.

Bertheussens forsvarere, John Christian Elden og Bernt Heiberg, har stevnet fem vitner, to journalister og tre privatpersoner, som skal forklare seg om enkelthendelser og observasjoner de har gjort.

– Vi fører to journalister som vitner, en fra NRK og en fra Dagbladet. Journalistene har, etter hva vi forstår, hatt kontakt med personer som påstår å være de reelle gjerningsmennene i saken. Vi har tenkt å be dem forklare seg nærmere om denne kontakten, skriver Heiberg i en SMS til Journalisten.

Elden har uttalt seg svært kritisk om bevisene som danner grunnlaget for tiltalen og mener de ikke holder til domfellelse.

– Det er påtalemyndigheten som skal forsøke å bevise en scenariohypotese den selv har satt opp, ikke vi som skal motbevise den, har han skrevet i en SMS til NTB.

Forsvaret har bedt om at det gjennomføres en befaring ved boligen til Wara og Bertheussen.

«Det anføres at slik befaring mest hensiktsmessig kan gjennomføres tidlig i forhandlingene slik at retten settes bedre i stand til å følge senere bevisførsel», heter det i et brev til retten ifølge NRK.

Oppsetningen hadde premiere på Black Box i Oslo 21. november 2018. Teateret skriver at de fire som står bak prosjektet, har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn».

I romjula samme år anmeldte Bertheussen teateret for å ha filmet samboerparets hus som en del av stykket. Handlingene i tiltalen ses i sammenheng med «Ways of Seeing».

Tidslinje om Bertheussen-saken

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen (55) starter i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Det er satt av ti uker til saken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Bertheussen nekter straffskyld.

* Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold.

* Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav.

* 17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

* 11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

* 4. mars rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

* Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Samme dag gikk Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier.

* 3. juni fikk PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box’ klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekreftet PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier hadde PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyste Det nasjonale statsadvokatembetet at de har sendt saken tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversendte Det nasjonale statsadvokatembetet forslag om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversendte Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken til Det nasjonale statsadvokatembetet.

* Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt hans partifeller: samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag 8. september. I tillegg til Laila Anita Bertheussen selv, skal over 30 personer forklare seg, blant dem Tor Mikkel Wara. Domstolen har satt av ti uker til behandlingen av saken.

(Kilder: NTB, NRK)