Eldre kan få au pair

Illustrasjon: Eldre kan få hjelp av au pair. Det er en regel som er lite kjent i Norge
Foto: Rosie O'Beirne
Det er Aftenposten som setter søkelyset på den lite kjente ordningen.
0Shares

De færreste vet at det i Norge er fullt mulig for eldre å ha en au pair i huset. Natalia Ravn-Christensen formidler au pairer til norske familier. Hun spår økt etterspørsel etter au pair når flere eldre blir kjent med muligheten, og tror ikke hun vil få problemer med å skaffe til veie aktuelle kandidater.

Aftenposten har fått ulike reaksjoner etter at de har gjort oppmerksom på ordningen. Mens Seniorsaken hilser ordningen med au pair for eldre velkommen, er skepsisen i Fagforbundet langt større. Der understrekes det at hensikten med ordningen er kulturutveksling og ikke billig arbeidskraft i eldreomsorgen. Forbundet frykter sosial dumping.

– Vi må passe på at kampen mot billig arbeidskraft ikke ødelegger for hele ordningen, advarer Natalia Ravn-Christensen. Prisen blir nå så høy at den er over smertegrensen for mange når man tar med alle tillegg og skjulte kostnader. Kost og losji koster penger det også, understreker hun. Hvis lommepengene eller lønnen blir for høy, kan det føre til au pair-ordningen tiltrekker seg feil folk: de som bare vil tjene penger.