Utvalg vil rekruttere flere til idretten

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under overleveringen på Bislett. Bak fra venstre står idrettspresident Berit Kjøll og utvalgsmedlemmene Yngvar Andersen, Ezinne Okparaebo og utvalgsleder Marco Elsafadi.
Foto: John Olav Kroken/Kulturdepartementet
I går overleverte utvalget "Rasisme i idretten" en tiltaksliste til idretten og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Arrangementet var på Bislett stadion, hvor utvalgets leder Marco Elsafadi en liste på fem hovedpunkter til Raja og idrettspresident Berit Kjøll.

Kultur- og likestillingsministeren nedsatte på forsommeren et utvalg som fikk i oppgave å se på utfordringer knyttet til rasisme i idretten og komme med utfordringer både til idretten og til myndighetene.

– Vårt hovedbudskap er at alle i idretten må reagere om de ser eller hører rasisme. Og idretten må få på plass et system for å fange opp og håndtere situasjoner som oppstår, sier utvalgsleder Elsafadi til regjeringen.no.

Varslingssystem

Utvalget har i dette arbeidet kommet frem til fem konkrete utfordringer utvalget har identifisert:

  1. Behov for varslingskanal
  2. Aktiv rekruttering av minoriteter til alle idrettens ledd
  3. Holdningsarbeid/kampanje
  4. Regelverk/ kommunikasjon/ retningslinjer for håndtering
  5. Kunnskapsbehov

– Jeg er veldig glad for at utvalget har gitt oss noen tydelige og konkrete utfordringer, og jeg er glad for at idrettsforbundet er klare på at de tar dette på alvor. Fra vår side vil vi umiddelbart gå i gang med å se på hvordan vi kan bidra til å møte disse utfordringene, sier Raja til regjeringen.no.

Aktiv rekruttering av minoriteter

Et av mottitakene som foreslås er å rekruttere flere inn i idretten med minoritetsbakgrunn. Fra tiltakslisten står det følgende:

Manglende mangfold i ledelsen av norsk idrett er en viktig grunn til at idretten ikke har vært flink nok til å se, håndtere og forebygge rasisme. For at idretten skal kunne se, håndtere og forebygge rasisme, må idretten ha personer som selv har minoritetsbakgrunn som styremedlemmer, ansatte, trenere og ledere.