– Høyre mener likestilling krever mer enn lover og regler. De mener altså at det krever mer byråkrati.
Foto: Pixabay
Høyre favoriserer trosfriheten til de som har definisjonsmakten på hva tro er. Dette er velkjent Høyre-politikk, skriver Siri Stålesen og Kari Henriksen.
Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen
Latest posts by Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen (see all)

 
Siri Stålesen             Kari Henriksen

Kristin Ørmen Johnsen stadfester høyreregjeringens vern av menns trosfrihet i sitt innlegg i Utrop 31. august, i sin argumentasjon for Høyre-regjeringens standpunkt om å ikke ville lovfeste kvinnerepresentasjon. Hun tydeliggjør at Høyre-politikk favoriserer trosfriheten til de som har definisjonsmakten på hva tro er. Det er en grei avklaring. Høyre er, også i trosfrihetsspørsmål, på maktas side.  

«Høyre mener krav om rapportering på likestilling er veien å gå», skrev Kristin Ørmen Johnsen i sitt tilsvar på en tekst av stortingsrepresentanter i Arbeiderpartiet, Siri Stålesen og Kari Henriksen den 31. august.
Foto : Faksimile, Utrop 31.08.2020.

Vi vil fremme dialog

Hun argumenterer med at Høyre vil bygge samfunnet nedenfra og opp og mener derfor at politikk ikke er et virkemiddel. Ja, tydeligere kan ikke et høyrebudskap fremføres og tydeligere kan det ikke sies at Høyre, nå som før, mener de undertrykte kan vente til samfunnet endrer seg. Vel, det er ikke slik samfunnet endrer seg, det viser historien om likestilling mellom kvinner og menn. Lover og klare regler fra statens side er holdningsskapende og setter premisser for samfunnsutviklingen.  

Arbeiderpartiet vil ha virkningsfulle lover på områder som er viktige. For Arbeiderpartiet er retten til å tro enormt viktig. Så viktig at vi mener at ikke bare de som har makt, men også troende som mener at trosfriheten ikke krenkes ved at de får administrativ makt, skal lyttes til. Og vi synes det er underlig i at Ørmen Johnsen ikke anerkjenner at Ulah Aden, Lua Abdi og de andre kvinnene i moskeen som vil ha makt, kommer nedenfra? Hvor kommer de fra da? Hvis Høyre vil bygge samfunn nedenfra, burde de gitt disse kvinnene rettigheter slik at de kunne låse seg inn i maktens korridorer på lik linje med menn.

Høyre gjentar sitt mantra fra alle politikkområder, det velbrukte: byråkrati og administrasjon – mer av det vil de ha

Arbeiderpartiet vil ha lovfesting kombinert med en kontinuerlig dialog med samfunnene i forbindelse med tildeling av statstilskudd. Vi vil forebygge en negativ utvikling og vi vil fremme dialog og felles ansvar for likestilling i administrative organer i menigheter. 

Høyre vil ha mer byråkrati

Høyre gjentar sitt mantra fra alle politikkområder, det velbrukte: byråkrati og administrasjon. Mer av det vil de ha. Altså må trossamfunnene nå bruke mer tid og flere penger på å skrive rapporter, fylle ut skjema og gi tilbakemeldinger. Penger og folk som skulle brukes til aktivt arbeid ute i menighetene bindes opp til kontorpulten og PC-en.  Fylkesmennene, som før 2020 mente de ikke hadde kapasitet til god nok oppfølging av samfunnene da, får flere å følge opp på flere områder. De får mer arbeid uten penger. Ikke ulikt det som skjer i kommunene og helt ekte Høyrepolitikk. 

Ikke en god løsning mener vi. Å utvikle god dialog er bedre. Høyre mener likestilling krever mer enn lover og regler. De mener det krever mer byråkrati. Arbeiderpartiet vil ha politikk som virker.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.