Unge Høyre vil skrote det europeiske asylinstituttet

Unge Høyres Hassan Nawaz sier det må radikale løsninger til for å håndtere migrasjon.
Foto: hoyre.no
Høyre vil stramme inn på innvandringsfeltet. Nå vil ungdomspartiet foran neste Stortingsvalg gjøre radikale endringer på asylfeltet.

I oktober samles Unge Høyre til landsmøte, der man blant annet skal behandle et stort utenriksprogram.

Utenriksprogrammet ble offentliggjort sist uke, med følgende forslag:

  • Skrote det europeiske asylinstituttet.
  • Gjeninnføre relokaliseringsordningen.
  • Arbeide for å innføre en definisjon av statsløshet.
  • Betale andre land for å ta imot flere kvoteflyktninger.

– Hva er grunnen til at Unge Høyre går for disse forslagene?

– For norske myndigheter er det vanskelig å ivareta de mest sårbare gruppene i verden, når antallet kvoteflyktninger må begrenses i møte med asylinnvandringen. Situasjonen er slik nå, fem år etter migrasjonskrisen, at vi er nødt til å sørge for at kun de med et særskilt og legitimt behov for hjelp skal kunne benytte seg av asylinstituttet. Unge Høyre vil derfor radikalt endre dagens system, sier Hassan Nawaz, kommunepolitiker i Oslo Høyre, og representant i Unge Høyre.

– Endringer må til

Nawaz påpeker at det for mange med særskilt asylgrunnlag er blitt vanskeligere å komme inn i EU.

– Vi har kommet i en situasjon hvor norske og andre europeiske lands myndigheter ikke klarer å håndtere en økende asylinnvandring og migrasjon, og hvor stadig flere betaler menneskesmuglere. Situasjonen undergraver asylinstituttets legitimitet, og vi har kommer til et punkt hvor vi er nødt til å gjøre endringer.

Vil stoppe menneskesmugling

Gjeninnføring av relokaliseringsordningen vil sørge for en bedre fordeling av flyktninger og asylsøkere, og stoppe menneskesmugling fra land som Libya og Tyrkia.

– Forslaget vi har fremlagt har som formål å skape mer oversiktlighet, og hindre denne lukrative muligheten.

Samtidig følger ansvar med i denne nyordningen av asylinstituttet.

– En forutsetning er at resten av Europa blir med på endringene. I 2015, etter migrasjonskrisen, vedtok EU en relokaliseringsordning for asylsøkere som hadde kommet til Hellas og Italia, som også Norge sluttet seg til. Ordningen ble sabotert av mange europeiske land, og ble ikke forlenget da den løp ut to år senere. Skal disse viktige og nødvendige endringer på asyl- og migrasjon lykkes er vi nødt til å samarbeide denne gangen.