Norske barn var hjemme fra skolen i mange uker. Nå er skolene åpne igjen. Men ikke alle foreldre vil sende barna tilbake på skolen.
Foto: Pixaby
Skolene åpnes igjen. Men noen foreldre vil ikke sende barna tilbake til skolen. Hva er best å gjøre? Vi gir deg svarene her.

Forenklet norsk: Are Moum Vogt, Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN

Noen foreldre er redde for at barna skal få korona-viruset på skolen. Men det er ikke farlig å være på skolen. Det mener Guri Melby. Hun er minister i regjeringen.

– Jeg vil at foreldrene skal sende barna på skolen. Det er trygt for de aller fleste barn. Men det er mulig å ha hjemmeskole i stedet, sier hun til avisen Aftenposten.

Vil du holde barna hjemme fra skolen? Her er fire ting du må vite.

1. Barn i risikogruppa skal ikke tilbake på skolen
Elever som selv er i risikogruppa, skal fortsette å være hjemme. Det sa Guri Melby til Aftenposten 21. april. Da åpnet de første skolene.

– Noen barn har syke, svake eller gamle mennesker i familien. Disse barna skal også tilbake til skolen, sa Melby. Men de kan spørre fastlegen og skolen hvis de er i tvil. Det er bra å snakke med fastlegen.

2. Skolen hjelper ikke alle like mye
Lærerne må være i klasserommet når skolene nå er åpne igjen. De må også hjelpe barn som er i risikogruppa. Derfor har de ikke tid til å hjelpe andre barn som er hjemme. De kan ikke hjelpe barn som er hjemme bare fordi foreldrene har bestemt det.

Det er bare elever som er i risikogruppa som får ekstra hjelp fra skolen. De som har
familiemedlemmer i risikogruppa, får ikke ekstra hjelp. Det betyr at foreldrene må hjelpe disse barna selv.

– Har skolen ekstra tid eller penger til å hjelpe barn som er hjemme bare fordi foreldrene er redde for viruset?

– Nei. Disse foreldrene må hjelpe barna selv, sier Melby.

3. Alle barn har rett til opplæring
I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Det betyr at foreldre kan ta egne barn ut av skolen. Men foreldrene må passe på at barna lærer det samme som på skolen. De må følge læreplanen. Foreldrene trenger ikke søke for å ta barna ut av skolen. Men de må følge opplæringsloven. De må også vise at de kan nok til å undervise barnet selv. Men de trenger ikke å være lærere eller å ha studert pedagogikk.

4. Kommunen sjekker hva foreldrene gjør
Det er kommunen som sjekker om foreldrene følger loven. Kommunen skal blant annet sjekke om barnet lærer like mye som andre barn. Den skal også sjekke om foreldrene kan nok til å være lærere for barna.

– Mange foreldre har gjort en veldig god jobb med å hjelpe barna. Men de har jo fått hjelp fra lærerne, sier Melby.

Nå får ikke alle denne hjelpen lenger. Det er bare de barna som selv er i risikogruppa som får hjelp etter at skolene har åpnet igjen.