Kaste påvirker valg av studier

Overklassestatus er ikke alltid en fordel i utdanningssystemet, viser ny studie av norsk-pakistanere og norsk-indere
Foto: Flickr
Det å tilhøre en høyere kaste kan ha negativ innflytelse på barnas akademiske ambisjoner. Det viser en ny studie av nordmenn med indisk og pakistansk bakgrunn.
0Shares

Mange med sørasiatisk bakgrunn velger studier som jus, medisin og ingeniørfag. Valgene påvirkes av familiens kaste. Men familiens høye status kan i noen tilfeller gi barna en unnskyldning til å gjøre mindre på skolen.

Foreldrene selv greier ikke å motivere barna til å søke prestisjetunge karrierer som jurist, lege eller ingeniør, fordi de er mer opptatt av den gylne fortiden enn av fremtidens muligheter.

Det kommer frem i en studie der Mariann Stærkebye Leirvik har intervjuet 23 menn og kvinner mellom 17 og 29 år som er født og oppvokst i Norge, skriver forskning.no.

Folk fra lavere kaster har ekstra motivasjon fordi de har muligheten til å bryte med den sosiale strukturen i hjemlandet.

Flere av intervjuobjektene i studien forteller at det er familiene fra høykaster som er mest opptatt av kaste etter at de har slått seg ned i Norge.

Men høy kaste kan også ha motsatt effekt i noen familier. Der brukes den høye statusen som en motivasjon for ungene, og de oppfordres til å ta prestisjetunge studier og leve opp til og opprettholde familiens status.

Ny muligheter, ny motivasjon
For dem med lav kastestatus fra hjemlandet virker migrasjon gjerne positivt. Britisk forskning viser at lavkaste-pakistanere ikke bare forlot landet sitt, men også lavkastestempelet, da de migrerte til Europa.

De opplever diskriminering på grunn av innvandrerbakgrunnen sin, men er frie fra restriksjonene som følger med det å være født inn i en lav kaste.

Dette gir dem motivasjon til å jobbe hardt for å oppnå ting de ikke hadde muligheter til i Pakistan, og mange av dem har lykkes.

Leirvik fant også støtte for en slik sammenheng i sine intervjuer. En respondent sa at de som jobber hardest i skolen er fra lavkastefamilier, og at de er bedre integrert i det norske samfunnet enn de unge som kommer fra høyere kaster.

– Folk fra lavere kaster har denne ekstra motivasjonen fordi de har muligheten til å bryte med den sosiale strukturen i hjemlandet, sier Leirvik.