Fafo-frokost om bolig og arbeidsinnvandrere

Er det norske boligmarkedet tilpasset den omfattende arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa? Hvilke utfordringer melder seg når fri arbeidsmobilitet i EØS-området møter nasjonale boligmarkeder?
0Shares

Bolig gjennom arbeidsgiver kan gjøre arbeidstakerne sårbare og hindre dem i å klage på arbeidsforhold i frykt for å miste boligen. Arbeidsinnvandrere som er på det ordinære boligmarkedet kan oppleve
blant annet språkproblemer og at de har mangelfulle kunnskaper om hvordan det norske boligmarkedet fungerer.

Her viser vi til to av problemstillingene på dette frokostseminaret, som arrangeres i samarbeid med Faglig Forum på NIBR. Vi lanserer også en ny rapport, “Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked”, som er laget på oppdrag fra Husbanken i samarbeid mellom NIBR og Fafo.