Handlingsplan: Politiet skal registrere hatkriminalitet mot muslimer

Statsminister Erna Solberg gir uttrykk for bekymring over at hets og sjikane gjør at mange trekker seg fra den offentlige debatten.
Foto: Minotenk
Hatkriminalitet mot muslimer skal registreres i politiets straffesaksregister, foreslår regjeringen som ett av 18 tiltak for å motvirke diskriminering.
639Shares

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Så sent som desember i fjor la regjeringen fram en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering generelt. Men regjeringen mener man også må se på egne tiltak for å bekjempe muslimhets.

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant annet jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også fram en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer, sa Solberg.

Tros- og livssynssamfunn kan også søke om midler for å gjennomføre sikringstiltak via en nyopprettet tilskuddsordning. Det skjer på bakgrunn av PSTs nasjonale trusselvurdering, som viser at trusselen fra høyreekstreme har utviklet seg i negativ retning.

* En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

* Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Brobrygging og demokratisk medborgerskap er nøkkelord, samt dialog med ungdom.

* Mer kunnskap om diskriminering på ulike arenaene, for eksempel i arbeidslivet.

* Dialogmøter mellom politiet og muslimske trossamfunn nasjonalt og på distriktsnivå.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. Utgangspunktet for formidlingsarbeidet er terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Solberg gir uttrykk for bekymring over at hets og sjikane gjør at mange trekker seg fra den offentlige debatten.

I en kronikk i Vårt Land skriver hun at ordskiftet om rasisme ofte fører til en debatt om ytringsfrihet og hvorvidt markering med rasistisk budskap skal forbys. Samtidig understreker hun at islamkritikk skal være lov.

– Ytringsfriheten omfatter også ytringer som fornærmer, sjokkerer eller støter. Det er ingen menneskerett å ikke bli krenket. Derfor skal islamkritikk forsvares, men ikke muslimhat, skriver Solberg i ytringen.