Adem Shala har skrevet masteroppgaven som konkluderer med at det finnes en gjensidig mistillit mellom somaliere og Nav.

– Vi har nå gjennomgått om lag 42.000 saker for å finne de aktuelle sakene. Arbeidet med å lete etter saker pågår fortsatt, men jeg vil oppfordre alle som tror de kan være rammet av denne feiltolkningen, og som ikke har fått brev fra oss, om å ta kontakt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Til nå har 2.300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Rundt 120 millioner kroner er brukt på utbetalinger eller til å slette gjeld i forbindelse med feiltolkningen av EØS-reglene.

Flere personer ble straffeforfulgt og dømt til fengsel som følge av feiltolkningen mellom 2012 og 2019.

– Vi anslår at det totalt er om lag 4.000 personer som kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket etter 1. juni 2012. Til nyttår skal alle disse sakene være ferdigbehandlet, sier Holte.

Berørte som har hatt et økonomisk tap på grunn av Navs feiltolkning, kan også ha krav på fri rettshjelp til å fremme erstatningskrav. Det samme gjelder ved eventuell klage på avslag på erstatning. Nav har begynt å behandle erstatningssaker.

– I alt 89 personer har søkt om erstatning, og av dem er 69 saker ferdig behandlet. 17 av disse har fått innvilget til sammen 1,4 millioner kroner i erstatning, sier Holte.