Født Fri engasjerer advokatfirma for å granske rapport – ber staten betale

Shabana Rehman har siden i høst frontet organisasjonen "Født fri".
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Født Fri har engasjert et advokatfirma til å gjennomgå Ernst & Youngs granskning av stiftelsen. Stiftelsen mistet statsstøtten etter revisjonsrapporten.

Advokat og partner Anne Helsingeng i Bull & Co skal gjennomgå Ernst & Youngs granskning av stiftelsen Født Fri – noe revisjonsselskapet gjorde på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi opplever ikke at kravene til kontradiksjon er oppfylt, i tillegg til at rapporten gjengir udokumenterte påstander fra varslerne. Etter å ha lest Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger, har jeg derfor bedt Helsingeng om en gjennomgang. Anne Helsingeng er en av Norges fremste advokater på privat granskning, og det er derfor vi har gitt oppdraget til henne, sier daglig leder Shabana Rehman i Født Fri i en pressemelding.

Rapporten skal være ferdig neste uke.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil kutte støtten til stiftelsen etter at revisjonsrapporten viste manglende økonomistyring, og at deler av støtten kan ha blitt brukt til private formål.

Rehman har tilbakevist dette og mener at revisjonsselskapet ikke har forholdt seg til de forklaringene hun har gitt.

Krever utbetaling for å svare på anklagene

Advokat Harald F. Strandenæs krever på vegne av stiftelsen Født Fri at en bevilgning på tre millioner kroner likevel blir utbetalt.

Ifølge advokaten vil det være umulig for stiftelsen å besvare en revisjonsrapport fra konsulentselskapet Ernst & Young uten denne utbetalingen, fordi den har måttet permittere alle ansatte og innstille alle prosjekter, skriver VG.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil kutte støtten til stiftelsen etter at revisjonsrapporten viste manglende økonomistyring, og at deler av støtten kan ha blitt brukt til private formål.

Den andre av to deler av årets støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er blitt stanset på bakgrunn av denne rapporten, men advokaten krever likevel at midlene stilles til disposisjon. Han mener IMDi valgte å tilbakeholde siste termin av støtten allerede før revisjonsrapporten var bestilt.

Født Fri mener rapporten inneholder en rekke feil, og har fått frist til 6. oktober med å gi tilsvar.

Ap-politiker vil ha svar på hvordan Venstre kunne gi penger til stiftelse som ikke var opprettet

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Stålesen (Ap) krever svar på hvordan Venstre kunne gi penger til Født fri, en stiftelse som enda ikke eksisterte

En granskingsrapport, laget på vegne av IMDi, konkluderer med at offentlige midler ikke har blitt brukt slik de skal, og stiftelsen Født fri kan miste statsstøtten. Funnene er lagt fram i en rapport datert 18. september.

Nå vil opposisjonen ha svar fra Venstre, som tok initiativ til å støtte Født fri da stiftelsen ble dannet høsten 2017, skriver Vårt Land.

Under forhandlingene om statsbudsjettet 2018 fikk Venstre innfridd ønsket om å gi penger til arbeid mot negativ sosial kontroll. Født fri ble til for å ta på seg oppgaven, og fikk penger før stiftelsen var registret i Stiftelsesregisteret.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om det var en god vurdering Venstre gjorde den gangen. Jeg har aldri hørt om at en stortingsgruppe har laget en interesseorganisasjon noen gang. Det er svært uvanlig. Særlig når det allerede finnes dyktige organisasjoner som jobber på feltet, sier Siri Gåsemyr Staalesen.

I spørsmålet hun leverte til Stortinget 23. september heter det blant annet:

– Var det viktigere for regjeringen å opprette stiftelsen og ha eierskap til Født fri, heller enn å få resultater i arbeidet mot sosial kontroll, ser statsråden nå i ettertid at det var umusikalsk å kreve penger til en stiftelse som ikke var opprettet i statsbudsjettet, og hvorfor er ikke misligholdet tatt tak i før nå?

Spørsmålet er rettet til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).