Forslag om straffhalvering kritiseres

Fulle norske fengsler gjør at nordmenn må stå soningskø. Nå ønsker justismyndighetene å gjøre noe med saken.
Foto: wikimedia.com
Justisdepartementet foreslår at kriminelle utlendinger kan slippe ut av fengsel etter seks måneder på betingelse av at de snarest mulig forlater Norge. Forslaget får imidlertid sterk kritikk.
0Shares

Forslaget omfatter ikke kriminelle som blir dømt til mindre straffer eller for de mest alvorlige forbrytelsene, ifølge document.no.

Et av instansene som støtter dette er Politidirektoratet. Kritikere mener på sin side at den foreslåtte forskjellsbehandlingen av utenlandske kriminelle kan virke støtende på alminnelige rettsoppfatning og tilliten til rettspleien. Flere i det norske fengselsvesenet raser mot forslaget.

– En så markant forskjellsbehandling vil stride mot likebehandlingsprinsippet og oppleves som lite rettferdig for de øvrige innsatte. En slik fremskutt løslatelse vil også kunne virke støtende på ofrene, skriver Kriminalomsorgen Region Nordøst i en uttalelse.

Vil gi økt tilstrømning

Fengselsdirektør Tom A. Enger i Ullersmo landsfengsel advarer også mot å innføre en slik ordning.

– Vi mener dette vil få svært negative konsekvenser for allmenhetens tillit til kriminalomsorgen, tilstrømning av utenlandske kriminelle til Norge, den politisk prioriterte soningsoverføringen og ro, orden og sikkerhet i norske fengsler, sier han til VG Nett.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) tror heller ikke forslaget vil være særlig effektivt overfor organiserte bander.

– For veldig mange utenlandske kriminelle er ikke norske fengsler noe særlig avskrekkende, sier han til VG Nett.