iPad er fremtidens skolebok

Kreativ læring: Flyktningbarnehagen i Kongsgård bruker iPad for å lære barna norsk. Læring via lek og spill har bevist seg å fungere godt.
Foto: Paul André Sommerfeldt
– «Hest, ku, and!» gjentar Abdirahman (4) frydefullt mens han trykker ivrig på iPaden for å lære norsk, skriver medieskolen Gimlekollens nettside. Apple's nettbrett kan revolusjonere tradisjonelle læringsmetoder. 
0Shares

Tidligere har populærvitenskapelige medier som National Geographic, Discovery Channel, og verdenskjente dokumentarprogram som “60 Minutes” dokumentert mulige læringsmetoder via iPad; autister viser ofte interesse for det høyteknologiske nettbrettet som Steve Jobs omtalte som magisk. Men den fungerer også for barn uten lidelser. Kongsgård flyktningsbarnehage har brukt den til å lære innvandrere norsk. 

– Tanken bak prosjektet er å ta i bruk IKT i barnehagen, slik vi er pålagt å gjøre. Barna skal bruke teknologien som en kilde til lek, kommunikasjon og læring, forteller pedagogisk leder i Kongsgård Flyktningbarnehage, Birgitte Spikkeland, til sornett.no

Hvordan og hvorfor?

Kreativ læring: Flyktningbarnehagen i Kongsgård bruker iPad for å lære barna norsk. Læring via lek og spill har bevist seg å fungere godt.
Foto : Paul André Sommerfeldt

Barna trykte aktivt på dyrenavn, som da dukket opp på en tilkoblet Tv-skjerm. Sornett opplevde at barna ble engasjerte når de kunne styre læringen. Nettbrettet gikk på rundgang, og barna gjentok ordene som dukket opp på skjermen. Slik skal barna møte den norske kulturen via teknologi og lek. 

– Det er viktig for å kunne forstå noe av innholdet i leken mange jevnaldrende barn som er oppvokst i norsk kultur leker. Derfor presenterer vi dem for blant annet Kaptein Sabeltann i barnehagen og her har iPadene vært et viktig verktøy, forteller Spikkeland. Mandag denne uka var representanter fra prosjektbarnehagene samlet til et møte for å dele erfaringer og stake ut kursen videre for prosjektet, melder sornett.no

Med autister har man funnet ut at de kan snakke med foreldre og lærere via apps på nettbrettet iPad. Dette fungerer for norskopplæring i samme dur. 
 
Gøy å lære

Thea Myhrvold fortalte i mai-nummeret til Utrop at hun fikk strykstudenter til å stå med glans ved å gjøre pensum og lesing til en studielek. Den 22 år gamle jenta studerte i Geneve og opplevde at flere hadde problemer med å henge med.  
Kreativ læring: Flyktningbarnehagen i Kongsgård bruker iPad for å lære barna norsk. Læring via lek og spill har bevist seg å fungere godt.
Foto : Paul André Sommerfeldt
– Etter at jeg var ferdig med studiene , jobbet jeg som privatlærer for studenter som slet med økonomifag. Jeg innså fort at tradisjonell læring fungerte dårlig. Derfor utviklet jeg undervisningen til et spill. Dette var studenter som lå an til å stryke, men når læringen ble mer spennende – kom motivasjonen fort, forteller hun om elevene. 
 
Hun hadde elever med dysleksi og ADHD. Disse ble bedt om å ikke møte opp til eksamen da lærerne mente det ikke var vits. To måneder etter fikk de fem av syv på deres karakterskala. 
 
Uten å kanskje vite om hverandre, har Kongsgård flyktningbarnehage også slått sammen lek og læring. 
– Grensen mellom hva som er pedagogisk opplegg og hva som er underholdning er jo også ganske flytende. Vi er opptatt av at barna skal sitte sammen med boksne når iPadene er i bruk. Vi snakker om det vi gjør, og i stor grad får de fleste aktivitetene er pedagogisk innhold, avslutter Spikkeland.