Annenhver innvandrerelev dropper ut

Innvandrere med afrikansk bakgrunn opplever størst vekst på arbeidsledighet
Annenhver elev med innvandrerbakgrunn dropper ut av videregående skole. For norskfødte med innvandrerforeldre er tallene imidlertid langt bedre.

For elever med innvandrerbakgrunn er gjennomføringen på bare 50 prosent. Av dem som startet på videregående i 2006 var det 74 prosent av jenter og 65 prosent av gutter som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Det viser statistikk fra SSB.

Bare 40 prosent av innvandrerguttene og 60 prosent av innvandrerjentene har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse på samme tid. Det skriver VG Nett.

31 prosent av elevene som startet på grunnkurs i videregående skole i 2006 hadde etter fem år ikke oppnådd noen formell kompetanse.

Når foreldrene har lang høyere utdanning fullfører ni av ti elever innen fem år. Når foreldrenes høyeste utdanning er videregående skole, er det samme tallet på 65 prosent.

Men det er også lyspunkter i statistikken. Tallene fra SSB viser at det nesten ikke er noen forskjell i gjennomstrømningen for gjennomsnittet av alle norske elever (69 prosent) og norskfødte med innvandrerforeldre (67 prosent).

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier at det er en betydelig utfordring at innvandrerelever ikke fullfører videregående.

Dette er elever som har blitt født i utlandet og kommet til Norge i ettertid. Det er absolutt en betydelig utfordring, og derfor har jeg gjort gjennomføring i videregående generelt og spesielt til de mest utsatte elevene til en hovedsatsing, sier hun til VG Nett.