Historisk ramadanavtale for nord-norske muslimer

Flere muslimske trossamfunn samlet seg på Saga Hotell Tromsø for å diskutere fastetiden i Nord-Norge
Foto: Sandra Maryam Moe
Den muslimske fastemåneden ramadan vil i år strekke seg fra rundt 20. juli til 20. august. I Nord-Norge vil det bety faste i 23 timer på grunn av midnattsol. Det har muslimene i arktiske strøk endret på.
0Shares

Islamsk Senter for Nord-Norge (ISNN) har i lengre tid arrangert møtesamlinger om denne problematikken i arktisk strøk, og i helgen klarte de å samle en rekke imamer og ledere fra trossamfunn i Troms og Finnmark til en konferanse i Tromsø. 

Ikke fasting over 20 timer

I helgen samlet en rekke imamer og ledere for trossamfunn i Troms og Finnmark seg for å løse problematikken. For å styre konferansen inviterte ISNN Dr. Ali Mohamed Salah (Tawfiq senter) og Sheikh Abdinur Mohamad (Trondheim) til Tromsø. Deres konklusjon og anbefaling er at alle muslimske trossamfunn i Nord-Norge skal implementere en fatwa fra den saudiarabiske muftien Dr. Abdullah Bin Abdul-Aziz Almosleh angående bønne- og fastetider i arktiske strøk. (En mufti er person som  kan utstede fatwa, en juridisk uttalelse, journ.anm.)

Oppdaterte bønnetabeller vil bli klargjort i løpet av kort tid.

Fatwaen til Almosleh presiserer at fastetiden ikke skal være over 20 timer. Dermed vil systemet med Mekkatid gjelde for faste og bønn når lokal tid overskrider 20 timers fastetid. Det er en klar og tydelig grense, og dermed vil muslimer flest evne å overholde påbudet om å faste i Ramadan. Den historiske avtalen om å følge Dr. Almoslehs fatwa ble underskrevet av imamer og ledere fra følgende nord-norske muslimske trossamfunn: Alta, Balangen, Hammerfest, Harstad, Kirkenes, Narvik, Tromsø og Vadsø.

Nye bønnetabeller på vei

I avtalen som nord-norske imamer ble enige om, står det videre at fatwaen skal gjelde frem til nye feltutredninger, som er under utarbeidelse av en tyrkisk delegasjon, blir offentliggjort, og at situasjonen deretter kan bli vurdert på nytt. Oppdaterte bønnetabeller vil bli klargjort i løpet av kort tid. Fastekalender vil også være på plass i god tid før ramadanstart i nord-norske moskeer og på deres nettsteder. Fra nettstedet alnor.no vil samtlige bønnetabeller for alle byer bli lagt ut snarest, skriver Sandra Maryam Moe i Alnor senter Tromsø.

Midnattsol

Midnattsol er et fenomen som inntreffer hele eller deler av tiden mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn nord for den nordlige polarsirkelen og mellom høstjevndøgn og vårjevndøgn sør for den sørlige polarsirkelen. Midnattsolen går aldri ned under horisonten. Jo lenger nord du kommer desto flere dager med midnattsol i året blir det.