Rapport advarte mot øremerkede midler til integrerings-organisasjoner

I rapporten heter at det er vanskelig å få klarhet i hva noen av organisasjonene bruker tilskuddene på «siden rapporteringen deres er så mangelfull». (På bildet er Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi)
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
En ekstern rapport fra 2018 pekte på at faglige hensyn ble tillagt relativt liten vekt når det gis tilskudd til organisasjoner innen integreringsfeltet.
82Shares

Evalueringsrapporten var utarbeidet av konsulentselskapene Ideas2evidence og Vista Analyse for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), skriver Vårt Land.

Den tok for seg nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet og så blant annet nærmere på de øremerkede midlene som regjeringen hvert år deler ut til nasjonale ressursmiljøer innen integreringsfeltet. I rapporten heter det at ordningen er øremerket og i praksis svært politisk.

Videre slår rapporten av at «faglige hensyn tillegges relativt liten vekt». Det heter også at det er vanskelig å få klarhet i hva noen av organisasjonene bruker tilskuddene på «siden rapporteringen deres er så mangelfull».

Stiftelsen Født fri, ledet av Shabana Rehman, mistet nylig statsstøtten etter en granskingsrapport utført av Ernst & Young på oppdrag fra IMDi. Rapporten slår fast at stiftelsen ikke har brukt pengene i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Født fri mener rapporten inneholder en rekke feil, og har fått frist til 6. oktober med å gi tilsvar.

«På et så politisk interessant område som integrering vil politikerne etter alt å dømme ha behov for å markere seg på en eller annen måte. Et dagsaktuelt eksempel på at politikere velger å støtte personer som er kjent gjennom media, er støtten til stiftelsen «Født fri» som ble tildelt 5 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017», heter det.

Rapporten viser ifølge Vårt Land til at Født fri ble etablert «på initiativ fra Abid Raja (V) og Trine Skei Grande (V), akkurat i tide til å motta tilskudd».