Født Fri tilbakeviser kritikk – vil ha utbetalt statsstøtte

Daglig leder i Født Fri, Shaban Rehman sier at hele saken startet med et varsel, og at hennes ståsted er at varslere, også de som varsler mot hennes egen stiftelse skal tas på «største alvor».
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Stiftelsen Født Fri avviser kritikken om dårlig økonomistyring og krever at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.
111Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

En kritisk rapport om Født Fris økonomistyring har fått IMDi til å holde tilbake pengestøtten for slutten av 2020.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tirsdag.

Av svaret fremgår det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

Som en del av tilsvaret, presenterte Født fri en motgranskning av EY-rapporten utført av advokat Anne Helsingeng ved advokatfirmaet Bull og Co. Motgranskningen gir delvis støtte til uttalelsene til Rehman og styreleder Jan Asker, som begge har uttalt at granskningsrapporten er «full av feil».

I motgranskningen kritiseres EYs granskning på flere punkter. Helsingeng mener blant annet at EY fremstår som forutinntatte, at Født Fri har fått for lite tilsyn med saken, og at EY har samlet inn for lite informasjon.

Motgranskningen er altså rettet mot EYs gransking, og sier ikke noe om eventuelle kritikkverdige forhold i Født Fri.

Om forutinntatthet står det: «Selv om oppdraget i utgangspunktet er igangsatt som en regnskapskontroll, og EY mener kun å ha uttalt seg om økonomistyringen, er formuleringene i rapporten preget av at EY mener at stiftelsen ikke har forsvarlig økonomistyring og at det kan foreligge kritikkverdige forhold knyttet til økonomiske disposisjoner. Dette gjennomsyrer etter mitts skjønn EYs informasjonsgjengivelser, og fremstår som «confirmation bias», skriver Helsingeng.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sier Født Fris styreleder Jan Asker.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.

– Det er etter mitt skjønn gitt et for begrenset mandat fra oppdragsgiver IMDis side, og det er ikke stilt til rådighet nok tid og tilstrekkelig med midler slik at alle sider av saken har vært tilstrekkelig belyst, sier Helsingeng til Vårt Land.

Hun stiller spørsmål ved om all informasjon av betydning for saken er fremkommet og sier stiftelsen heller ikke synes å ha fått «tilstrekkelig innsyn i varselet og EYs mandat.»

Styreleder Asker beskriver EYs rapport som tendensiøs og tilbakeviser på flere konkrete punkter påstander om at Født Fris penger skal ha blitt brukt på feil måte.

– Vi tar selvkritikk for at vi kunne etablert noen flere kontrollpunkter. Men vi mener reaksjonen overhodet ikke står i forhold til det faktum at ingen penger er borte, og alle bilag er levert, sier han.

– Men jeg kan ikke akseptere den behandlingen IMDi har gitt oss i denne saken. De har offentliggjort en rapport som for en stor grad er en gjengivelse av rykter og påstander om meg som verken er dokumentert av EY eller som jeg har fått mulighet til å svare på, sier hun.

– Jeg vil jobbe for Født Fri også fremover. Jeg håper også at etter hvert som IMDi har fått gått gjennom vårt tilsvar og Lotteri- og stiftelsestilsynet også har gransket oss, at vi kan få tilliten og støtten fra politikerne tilbake. Det er det som er mitt mål.

Tirsdag holdt stiftelsen en pressekonferanse hvor de presenterte sitt syn på IMDis granskning.

Daglig leder i Født Fri, Shaban Rehman sier at hele saken startet med et varsel, og at hennes ståsted er at varslere, også de som varsler mot hennes egen stiftelse skal tas på «største alvor».

– Men den det varsles mot skal også få sin rett til imøtegåelse ivaretatt, og det har jeg ikke fått, sier Rehman under tirsdagens pressekonferanse, ifølge VG.

– Rapporten har en slagside

Helsingeng stiller spørsmålstegn ved oppdraget til EY og mener den fremstår som en hybrid mellom «en kontroll og en granskning».

Advokaten reiser også spørsmål om rettsikkerheten til den omvarslede, altså stiftelsens daglige leder Shabana Rehman har blitt tilstrekkelig ivaretatt.

– Mitt største ankepunkt er at rapporten har en slagside. Det virker ikke som om det gjøres en vurdering av hva som er vesentlig og hva som ikke er vesentlig å ha med i rapporten, fortsetter hun, sier hun til VG.