Vil forby hijab i barneskolen

Ikke i skolen: Frp i Sarpsborg tar opp forslaget om hijabforbud i barneskolen
Foto: Ikhlasul Amal
Frp i Sarpsborg vil ha forbud mot hijab i barneskolen for å motvirke tvang i islamistiske miljøer.

Skoleadministrasjonen i Østfold tiltrakk seg en del oppmerksomhet i landsdekkende medier etter at den nylig vedto at det skulle være mulig for de videregående skolene i fylket å nekte elver å gå med niqab. Nå ønsker Kai Roger Hagen som er nestleder i Frps bystyregruppe i Sarpsborg å gå et skritt lenger og forby hijab i barneskolen. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Det har kommet sterke signaler fra folk i de muslimske miljøene om at det foregår mye tvang, hevder Hagen overfor Utrop.

– I enkelte miljøer blir kvinner tvunget til å gå med hijab.  Tidligere kjempet vi mot kommunismen og nazismen i Norge fordi dette var ideologier som truet friheten. Nå må vi kjempe mot den delen av islamismen som truer enkeltindividets frihet. Norge skal være et fritt land også for alle dem som har islam som religion.

Vi bør tenke på at dette blir vanskelig å håndheve.

Hagen mener likevel ikke at alle jenter som går med hijab i ung alder blir tvunget til det.

– Det finnes alltid mange sider av en sak. Det finnes sikkert jenter som går med det frivillig. Men vi prioriterer å beskytte jenter som tvinges.

Ikke mot religionsfriheten
– Er det ikke et brudd på religionsfriheten å skulle forby noe som av mange muslimer ses på som et religiøst påbud?

Nei, jeg ser ikke på dette som et problem. Å sette hijab på jenter i barneskolealder har først og fremst med  kultur å gjøre.

Hvor stor støtte har du for dette i partiet?

Fremskrittspartiet har foreslått hijabforbud i barneskolen på Stortinget tidligere. I Sarpsborg er det også stor enighet om dette innad i partiet.

Hva tror du om støtten fra de andre partiene?

Jeg tror ikke det blir flertall for dette forslaget, særlig fordi Ap har makten i Sarpsborg. Ap står fremdeles for snillisme i slike spørsmål. 

Vil umuliggjøre dialog
Linda Alzaghari, daglig leder i tenketanken Minotenk, mener det er veldig naivt å tro at et forbud vil løse noe.

Dette kan for eksempel være en del av et større bilde med autoritær oppdragelse. Det er sannsynlig at disse jentene har store restriksjoner på andre områder som er viktigere, som skoleturer og svømmeundervisning.

Hun mener et forbud antakeligvis vil gjøre en dialog med disse familiene nesten umulig. Man forbyr noe uten å snakke med familiene det gjelder.

  Det er skandaløst å snakke om et forbud før vi vet hva som ligger bak at jenter begynner med hijab i ung alder. Det finnes forskning på hvorfor unge kvinner velger å gå med hijab, men ikke på småjenter som gjør det samme.

Alzaghari innrømmer at det virker som det blir flere småjenter med hijab i Oslos gater.

– Vi vet ikke hva som ligger bak, om det er en polarisert hijabdebatt som har skapt en oppmerksomhet rundt det og slik også gjort det til en viktig identitetsmarkør for små jenter. En annen forklaring er at foreldrene ønsker å venne jentene til hvordan det blir når de blir eldre.

Trenger mer kunnskap
Alzaghari mener det helt klart er behov for mer kunnskap om hva som ligger bak hos familier der jentene begynner med hijab i ung alder.

– Selv er jeg veldig nysgjerrig på hvorfor jentene begynner så tidlig med hijab. Jeg har sett flere som gjør dette på Tøyen i det siste – og de leker voldtsomt ute i gården her. Argumentet om at det er hemmende holder i hvert fall ikke. Her klartres, løpes og slåss det.

Hun mener likevel det er illiberalt å begrense folks klesdrakt i offentligheten. Hvis argumentet er at det forekommer tvang, må dette undersøkes og påvises før det eventuelt iverksettes tiltak overfor familiene.

– Vi bør også tenke på at dette blir vanskelig å håndheve. Hva skal være straffen? Utvisning fra skolen? Muslimske foreldre i Norge har samme rettighetstankegang som andre norske foreldre. Da blir det vanskelig å argumentere med at kun deres barn skal ilegges restriksjoner hva gjelder klesdrakt.