Skal markere krigen på afghanernes premisser

70 prosent av alle mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge i år, kom fra krigsherjede Afghanistan
Foto: Flickr.com
Torsdag skal Fredsinitiativet, ungdomspartier og ulike organisasjoner holde en minnemarkering for de sivile afghanere som har mistet livet i den ti år lange krigen i landet.
0Shares

Under slagordet En stemme for de glemte er meningen å anerkjenne de sivile ofrene samt påminne om at Afghanistan ikke blir glemt når de utenlandske troppene trekkes ut.

Rødt-politiker Reza Rezaee, som selv skal delta i markeringen, har vært engasjert med fredsskapende arbeid for det krigsherjede sentral-asiatiske landet siden 1989.

– Ulike afghanske foreninger har vært i kontinuerlig kontakt med Fredsinitiativet for å få til en markering som har fokuset på Afghanistan og afghanske krigsofre.Er det en ting som har skapt frustrasjon i de ulike afghanske miljøene så er det nettopp det at mediene og offentligheten i Norge og andre ISAF-land som deltar i krigen fokuserer på sine egne soldattap fremfor å snakke om sivilbefolkningens lidelser.

Felles etnisk innsats

Ifølge Rezaee har afghanere i Norge, uavhengig av politisk ståsted eller etnisk tilhørighet gått inn for markeringen.

Folk som selv har flyktet til Norge på grunn av tidligere kriger, og den nåværende situasjonen i landet, er selv berørt ved at slektninger som har blitt igjen er blitt eller er potensielle ofre, sier Rezaee til utrop.no.

– Gransk krigsinnsatsen

Et av parolene er mere åpenhet om den norske krigsdeltagelsen i landet. Rezaee mener både Riksrevisjonen og lignende kommunale revisjonsinstanser må komme inn på banen.

– Norge har vært en aktiv koalisjonspartner i ti år, men likevel vet vi lite om hva som egentlig har foregått i Afghanistan. Frem til nå finnes det ingen konkrete kunnskaper om den norske innsatsen. Vi må granske de direkte konsekvensene og ikke minst hva som kan gjøres i gjenoppbyggingen av landet etter at alle utenlandske styrker trekkes ut, hevder Rødt-politikeren.

Fokuserer ikke på tilbaketrekning

Tror du det er fare for at Afghanistan kan i verste fall gå tilbake til Talibanlignende tilstander eller opptrapning av innbyrdeskrigen, og dermed mer lidelse for den afghanske sivilbefolkningen, etterhvert som tilbaketrekningen starter?

– Hele problemstillingen om hvorvidt en tilbaketrekning av ISAF-styrker er riktig eller ikke tar vi som skal på markeringen ikke stanpunkt til. Vi mener det viktigste er den afghanske sivilbefolkningens situasjon og at landet ikke blir glemt av det internasjonale samfunnet.