Høyesterett skjerper straffen for Keshvari – dømt til fengsel i elleve måneder

Keshvari ga en uforbeholden tilståelse da han sto tiltalt for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget.
Foto: Reynir Johannesson/FrP
Høyesterett skjerper straffen for tidligere Frp-representant Mazyar Keshvari og dømmer ham til fengsel i elleve måneder for bedrageri.

I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett.

Aktor ba i de lavere rettsinstansene om en fengselsstraff på henholdsvis to år og halvannet år.

Keshvari ga en uforbeholden tilståelse da han sto tiltalt for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget gjennom en periode på rundt tre år. Saken gikk som tilståelsessak i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Høyesterett konkluderer med at representanten utnyttet at det i den aktuelle perioden heller ikke ble foretatt noen kontroll av om en reise faktisk ble gjennomført.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant. Dette ga grunnlag for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, la etter dommen i lagmannsretten ned påstand om at Høyesterett skulle sette straffen ned til det en vanlig borger ville fått for et tilsvarende bedrageri, men dette har altså ikke Høyesterett tatt til følge.

Det var i oktober 2018 Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Den tidligere Frp-politikeren har betalt tilbake pengene og offentlig beklaget overfor Stortinget og det norske folk.

Han har også trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Fremskrittspartiet.